Verslag wijkoverleg hornmeer 25 september 2013

Verslag wijkoverleg Hornmeer 25 september 2013 1. Welkom De voorzitter opent het overleg en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Sienergie Sienergie (www.sienergie.nl) geeft een presentatie over de mogelijkheid, gezamenlijk (blok-voor-blok) te werken aan het energiezuiniger maken van de woningen in de Hornmeer. Door samen te werken kunnen flinke kortingen worden gerealiseerd. Indien bewoners belangstelling hebben hun eigen woning energiezuiniger te maken geeft Sienergie graag een nadere toelichting tijdens…

Lees verder

Verslag Wijkoverleg 2013/09/23

Verslag Wijkoverleg maandag 23 september 2013 Aanwezige wijkbestuurs leden:  Sem van Hest (voorzitter), Bep Korsse (penningmeester), Marcel de Nijs (secretaris), Peggy Moespot, Marie Louise Boom, Christa Kuitert en Ria Koehler (verslaglegging). Gemeente Aalsmeer: Louis van Nimwegen (wijkgericht werken), Frans Huijbregts (opbouwwerk). De burgemeester Jobke Vonk is iets verlaat door voorbereidingen voor a.s. zaterdag (Bruggenfestival en Red Ball Express). De aanwezige wijkbewoners hebben ingetekend op de presentielijst. Die is in het…

Lees verder