Verslag wijkoverleg Stommeer 20-11-2013

Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer d.d. 20 november 2013 Seringenhorst, Parklaan 27, 20:00 uur Aanwezig: Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen, Greet Vaneman Belangstellenden: 10 ? personen (excl. bestuursleden) Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Ton Smit (CDA) Samenlevingsopbouw: Frans Huijbrechts Gastspreker: Robert-Jan Wesselius van Tupla Afwezig met kennisgeving: Rober Bijwaard (bestuur) 1. Opening Na wat verwarring over het tijdstip waarop de vergadering begint opent Rob Lutgerhorst de vergadering om 20:00 uur en…

Lees verder

Verslag Wijkoverleg 2013/11/18

Verslag Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 18 november 2013 Aanwezige Wijkbestuur leden: Sem van Hest (voorzitter), Bep Korsse (penningmeester), Marcel de Nijs (secretaris), Peggy Moespot, Marie Louise Boom, Christa Kuitert en Ria Koehler (verslaglegging). Gemeente Aalsmeer: Frans Huijbregts (opbouwwerk). De aanwezige wijkbewoners hebben ingetekend op de presentielijst. Die is in het bezit van Frans Huijbregts. Hij zorgt er voor dat de mensen op de lijst de notulen krijgen. Opening Sem van…

Lees verder