Verslag wijkoverleg Hornmeer 21 september 2016

Na de opening door de Voorzitter Arie van Doorn krijgen de aanwezige medewerkers van de Gemeente Aalsmeer het woord over het Beeldkwaliteitsplan voor het beheer en onderhoud van de buitenruimten. Dit kwaliteitsplan is inmiddels door het bestuur van de Gemeente goedgekeurd en zal in de toekomst als maatstaf worden gehandhaafd bij de uitvoering van de werkzaamheden. In de Hornmeer zal als eerste wijkdeel de Componistenwijk worden aangepakt. Omdat de werkzaamheden…

Lees verder