Besluitenlijst Gezamenlijk Overleg Wijkbesturen 30 augustus 2016