Verslag wijkoverleg Hornmeer op 22 februari 2017

Buurtverbinder. Na de opening van de bijeenkomst door de Voorzitter Arie van Doorn krijgt Helma Keesom het woord als introductie om haar functie toe te lichten nu zij door de Gemeente Aalsmeer is aangesteld om het werk van Frans Huijbrechts over te nemen. Zij heeft zich ten doel gesteld om als “Buurtverbinder” binnen Aalsmeer werkzaam te zijn. Zij is voor een ieder bereikbaar op 06 14 62 33 01 en…

Lees verder

Verslag wijkoverleg Hornmeer 21 september 2016

Na de opening door de Voorzitter Arie van Doorn krijgen de aanwezige medewerkers van de Gemeente Aalsmeer het woord over het Beeldkwaliteitsplan voor het beheer en onderhoud van de buitenruimten. Dit kwaliteitsplan is inmiddels door het bestuur van de Gemeente goedgekeurd en zal in de toekomst als maatstaf worden gehandhaafd bij de uitvoering van de werkzaamheden. In de Hornmeer zal als eerste wijkdeel de Componistenwijk worden aangepakt. Omdat de werkzaamheden…

Lees verder

Verslag wijkoverleg Hornmeer 25 november 2015

Voorzitter Arie van Doorn opent het overleg om 20.00 uur. Er zijn vanavond 3 gastsprekers: Wethouder Gertjan van der Hoeven komt ons uitleg geven over de geplande huizenbouw in het scholengebied en de ontwikkelingen m.b.t het VVA-terrein, Leo Baarse vertelt over zijn nieuwe stichting BWA (bewonersvereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan) en Rob Pommerel van Brandweer Aalsmeer geeft tips over brandveiligheid in huis. De wethouder heeft tekeningen opgehangen om zijn verhaal toe…

Lees verder

Verslag Wijkoverleg Hornmeer 25 september 2014

Dit overleg wordt door de Voorzitter Arie van Doorn geopend, die deze avond samen met de tweede voorzitter, Cor Knol, de vergadering zal leiden. Naast een aantal bewoners van de wijk Hornmeer zijn er ook enkele waarnemers namens diverse raadfracties aanwezig. Frans Huijbregts is helaas verhinderd om dit wijkoverleg bij te wonen.   Verslag wijkoverleg 2014-09  

Lees verder

Verslag Wijkoverleg Hornmeer 11 juni 2014

De Voorzitter opent om 20.00 uur het overleg dat, mede door het mooie weer en vakantie, door een geringer aantal bezoekers dan gebruikelijk wordt bijgewoond. Naar aanleiding daarvan zegt hij toe om in het komende jaar de zomervergadering niet in juni maar in mei te zullen plannen zodat vakantie en mooi weer minder samenvallen met het wijkoverleg. Verslag wijkoverleg 2014-06

Lees verder

Verslag wijkoverleg Hornmeer 26 maart 2014

De voorzitter, Arie van Doorn, opent de vergadering waar ook de andere bestuursleden, Cor en Sonja Knol, aanwezig zijn. In het bijzonder wordt Wethouder, Rik Rolleman, welkom geheten alsmede Pim van Riet van de CROS, die samen de ontwikkelingen betreffende de Geluidsniveaus van Schiphol toe zullen lichten. Frans Huijbregts is verontschuldigd omdat hij op het Gemeentehuis de voorlichting over het hondenbeleid bijwoont. Verslag wijkoverleg 2014-03

Lees verder

Notulen wijkoverleg Hornmeer 22-1-2014

WIJKOVERLEG HORNMEER. NOTULEN WIJKOVERLEG HORMEER 22 JANUARI 2014 BUURTHUIS ROERDOMPLAAN. VERGADERING BELEGD DOOR Bestuur wijkoverleg Hornmeer TYPE VERGADERING Wijkoverleg ORGANISATOR Bestuur NOTULIST Arie van Doorn VOORZITTER Arie van Doorn AANWEZIGEN Cor Knol ( gedeeltelijk) afwezig: Sonja Knol en Frans Huijbregts. AGENDA OPNAME HORNMEERPARK 20 JANUARI J.L. RENOVATIE PARK EN AANLEG VOETBALVELDEN. . De Rondgang was, na een toelichting door Wethouder Gert-Jan van der Hoeven, een zinvolle sessie. Naast particulieren waren…

Lees verder

notulen wijkoverleg Hornmeer 22-1-2014

WIJKOVERLEG HORNMEER. NOTULEN WIJKOVERLEG HORMEER 22 JANUARI 2014 BUURTHUIS ROERDOMPLAAN. VERGADERING BELEGD DOOR Bestuur wijkoverleg Hornmeer TYPE VERGADERING Wijkoverleg ORGANISATOR Bestuur NOTULIST Arie van Doorn VOORZITTER Arie van Doorn AANWEZIGEN Cor Knol ( gedeeltelijk) afwezig: Sonja Knol en Frans Huijbregts. AGENDA OPNAME HORNMEERPARK 20 JANUARI J.L. RENOVATIE PARK EN AANLEG VOETBALVELDEN. . De Rondgang was, na een toelichting door Wethouder Gert-Jan van der Hoeven, een zinvolle sessie. Naast particulieren waren…

Lees verder