Verslag wijkoverleg Stommeer 8 maart 2017

In ons wijkoverleg van maart vertelt Jessica Helsloot over het ‘Financieel Café’. Proberen we de 5 belangrijkste verkeersproblemen in onze wijk te benoemen en ideeën te bedenken hoe we de beschikbare gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) het beste kunnen besteden. Lees verder

Lees verder

Verslag wijkoverleg Stommeer 13 april 2016

In het wijkoverleg van april j.l. geeft Frank van der Neut een presentatie over de onderhoudskwaliteit van de openbare buitenruimte. Hij geeft een korte toelichting op welke wijze de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte in de gaten wordt gehouden. Daarna gaan we met de bezoekers van het wijkoverleg naar buiten om aan de hand van enkele voorbeelden te kijken hoe het systeem in de praktijk werkt. Lees meer

Lees verder

Verslag wijkoverleg Stommeer 16 maart 2016

Verslag wijkoverleg Stommeer van woensdag 16 maart 2016 In het wijkoverleg van 16 maart j.l. vertelt Bianca Zekveld, consulent wonen en verhuur van het zorgcentrum Aelsmeer over thuiszorg, met als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met deskundige zorg aan huis. Personenalarmering en de huidige beschikbare zorg woonvormen. Daarnaast geeft de heer Bartels Woordvoerder van “Belangenvereniging omwonenden Molenvliet” een korte presentatie over de mogelijke gevolgen van…

Lees verder