Verslag wijkoverleg Stommeer 8 maart 2017

In ons wijkoverleg van maart vertelt Jessica Helsloot over het ‘Financieel Café’. Proberen we de 5 belangrijkste verkeersproblemen in onze wijk te benoemen en ideeën te bedenken hoe we de beschikbare gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) het beste kunnen besteden. Lees verder

Lees verder

Verslag wijkoverleg Stommeer 13 april 2016

In het wijkoverleg van april j.l. geeft Frank van der Neut een presentatie over de onderhoudskwaliteit van de openbare buitenruimte. Hij geeft een korte toelichting op welke wijze de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte in de gaten wordt gehouden. Daarna gaan we met de bezoekers van het wijkoverleg naar buiten om aan de hand van enkele voorbeelden te kijken hoe het systeem in de praktijk werkt. Lees meer

Lees verder

Verslag wijkoverleg Stommeer 16 maart 2016

Verslag wijkoverleg Stommeer van woensdag 16 maart 2016 In het wijkoverleg van 16 maart j.l. vertelt Bianca Zekveld, consulent wonen en verhuur van het zorgcentrum Aelsmeer over thuiszorg, met als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met deskundige zorg aan huis. Personenalarmering en de huidige beschikbare zorg woonvormen. Daarnaast geeft de heer Bartels Woordvoerder van “Belangenvereniging omwonenden Molenvliet” een korte presentatie over de mogelijke gevolgen van…

Lees verder

Verslag wijkoverleg Stommeer 16 september 2015

In het wijkoverleg van september 2015 geeft de heer Rob Lutgerhorst van bewoners vertegenwoordiger Schiphol (Aalsmeer binnen-gebied) een presentatie over de actuele ontwikkelingen rond Schiphol. De heer Gerrit Jan van de Lagemaat, voorzitter van de vereniging “Behoud Woongenot Aalsmeer” haakt hierop in. Lees hier het hele verslag. Lees hier het hele verslag. Presentatie_Stand van Zaken ORS Stommeer presentatie Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan Herinrichting Burg Kasteleinweg_26 augustus 2015

Lees verder

Verslag wijkoverleg Stommeer van woensdag 24 juni 2015

In ons wijkoverleg van juni heten wij wethouder Tom Verlaan van harte welkom. Hij komt kennismaken en iets vertellen over de samenwerking tussen de gemeente en de wijken. Daarnaast hebben wij Wouter Stolp “Vakspecialist Riolering van de gemeente” bereid gevonden om iets te vertellen over waterbeheer en alles wat daarbij komt kijken. Verslag Wijkoverleg juni 2015

Lees verder