Het wijkoverleg De Dorper vindt plaats op de data zoals vermeld in het onderstaande schema. De locatie wisselt maar wordt tijdig gecommuniceerd. De aanvang is 19.30 uur, de zaal is geopend vanaf 19.15 uur en er is na afloop nog gelegenheid voor een drankje en een praatje. Heeft u onderwerpen die u in wilt brengen in de vergadering, dan kunt u die per email sturen aan het secretariaat via wijkraaddedorper@hotmail.com.

Overlegdata

2018:   woensdag

28 maart

30 mei

26 september

28 november

Locatie en tijd leest u in de huis aan huis bladen