Het wijkbestuur de Dorper is blij met deze mogelijkheid om de communicatie met de bewoners van de Dorper en met andere belangstellenden te verbeteren.

Middels deze website zullen we u op de hoogte houden van wat er in onze wijk gebeurt. U kunt hier vinden wanneer wijkoverleggen worden gehouden en de agendapunten die aan de orde zullen komen. En later kunt u ook de verslagen lezen.

Het wijkbestuur van de Dorper is het bestuur voor het gebied binnen de volgende grenzen:

Ringvaart – Brandewijnsloot – Stommeerweegje – Hoge Dijk – Nieuwe N201

Postadres: Seringenstraat 5, 1431 BH Aalsmeer

Emailadres: wijkraaddedorper@hotmail.com