Ga naar hoofdinhoud

Laatste nieuws

Wat betekent het wijkoverleg voor u?

Wijkoverleg

Steeds vaker worden zaken die met onze eigen leefbaarheid te maken hebben (zoals ons woonplezier, contact met de buren, schone leefomgeving, overlast enz.) bij burgers terug gelegd: onze leefbaarheid wordt weer een zaak van onszelf i.p.v. voornamelijk van politie, gemeente of welzijnsorganisatie. Zo ook in Aalsmeer en Kudelstaart.

Het wijkoverleg is voor u, als wijkbewoner of -gebruiker een handig instrument. Een wijkoverleg is immers een overleg ván, vóór en dóór bewoners en biedt u de gelegenheid, uw medewijkbewoners persoonlijk te ontmoeten en met hen sámen te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

De 6 wijken van Aalsmeer (Kudelstaart, Hornmeer, Stommeer, Oosteinde, Dorp en Uiterweg) hebben elk hun eigen wijkoverleg. Op deze website vindt u hun overlegdata, agenda’s en verslagen.

Wijkbestuur

Het wijkoverleg wordt georganiseerd door het bestuur. Deze onafhankelijke groep vrijwilligers organiseert het overleg, verzorgt de uitnodiging en verslaglegging en bewaakt de structuur tijdens het overleg. De aandachtspunten hierbij zijn:

•  Signaleren van de knelpunten in de wijk.
•  Bewoners met elkaar in contact en gesprek brengen.
•  Stimuleren van bewonersinitiatieven en van zelfredzaamheid.
•  Ondersteuning werkgroepen.
•  Informatie-uitwisseling tussen gemeente en wijkbewoners.
•  Bevorderen van samenwerking tussen bewoners, organisaties, politie en gemeente.

Aalsmeer actueel

Omgevingraad Schiphol - ORS

De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.”

Back To Top