skip to Main Content

Wijkoverleg Hornmeer van 31 mei vervalt

Dat er geen Wijkoverleg in de Hornmeer wordt gehouden komt niet door het gebrek aan te bespreken onderwerpen maar het bestuur acht het nog niet passend om een avond voor de wijkbewoners in het Buurthuis aan de Dreef te beleggen.

Het volgende overleg staat gepland op 20 september a.s. en dan kan er gesproken worden over de vorderingen van de woningbouwplannen voor de Roerdomplaan, de Meervalstraat en de uitvoering van de Woningbouw op het AAV-terrein.

De uitvoering van het Waterfront zal dan waarschijnlijk wel afgerond zijn en is er ervaring opgedaan met de toegenomen parkeerdruk op de omgeving die naar verwachting zal zijn afgenomen door de aanleg van de parkeerstrook langs de Bachlaan.

Andere onderwerpen die het laatste jaar onvoldoende aan de orde zijn gekomen zijn de verkeersdrukte, veiligheid en leefbaarheid.

Het bestuur hoopt dat in September de Corona geen verdere belemmering zal zijn om elkaar op het Wijkoverleg te ontmoeten.

Overlegdata

Overlegdata 2021:

Maandag 1 maart

Maandag 31 mei

Maandag 20 september

Maandag 29 november

2020:

Maandag 3 februari

Maandag 11 mei

Maandag 21 september

Maandag 30 november

Nadere informatie leest u in de huis aan huis bladen

Back To Top