skip to Main Content

Het bestuur van het Wijkoverleg Hornmeer wil het samenkomen van de wijkbewoners juist in deze tijd levendig houden. Er zijn voldoende onderwerpen om met elkaar te bespreken. Het Buurthuis aan de Dreef biedt voldoende mogelijkheden om, met in acht name van de geldende regels, wijkoverleg te houden op maandag 21 september a.s. om 20.00 uur.
Het voornemen is om met een open agenda te spreken over een aantal onderwerpen die in de wijk spelen, maar ook over het leven in de wijk tijdens de pandemie. Natuurlijk komen de ontwikkelingen rond het Waterfront ter sprake en zijn we benieuwd naar de vorderingen met de ontwikkelingen van de woningbouw. De meningen peilen over de afsluiting van het fietspad langs de Bachlaan kan een bijdrage leveren aan de besluitvorming daarover. Andere onderwerpen kunnen ingebracht worden door de bezoekers.
Om het aantal wijkbewoners te kunnen reguleren stellen wij een registratie vooraf op prijs. Wij verzoeken U de aanmelding te doen via wijkraadhornmeer@hotmail.com.

Overlegdata

2020:

Maandag 3 februari

Maandag 11 mei

Maandag 21 september

Maandag 30 november

Nadere informatie leest u in de huis aan huis bladen

Back To Top