Ga naar hoofdinhoud

De Dorpsraad heeft als doelstelling het behartigen van de Kudelstaartse belangen.

De Dorpsraad is een stichting met alleen vrijwilligers en bestaat al meer dan 50 jaar. Voor gemeente Aalsmeer en bewoners van Kudelstaart vormt zij een brug- en klankbordfunctie. Door de directe lijnen die ze heeft naar de gemeente kan ze signalen snel terugkoppelen en informatie verstrekken aan bewoners. Op deze wijze draagt de Dorpsraad als onafhankelijke partij bij aan de vertegenwoordiging van bewonersbelangen en de communicatie tussen gemeente en burger.

Via 5 a 6 dorpsoverleggen per jaar informeert de Dorpsraad bewoners over activiteiten die ze onderneemt ter verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Hierbij verstrekt ze specifieke informatie over zaken die spelen. In het overleg kunnen betrokken bewoners reageren op onderwerpen en vertellen over wat in hun beleving speelt en meer aandacht nodig heeft. De informatie en besproken (knel)punten uit het Dorpsoverleg bespreken we met de gemeente, de wijkagent, Eigen Haard, Welzijn Aalsmeer of Jongerenwerk. Waarbij we in deze samenstelling bepalen welke acties ondernomen moeten worden en/of welke antwoorden we terug kunnen geven aan bewoners.

Onderwerpen waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt zijn: geluidsoverlast Schiphol, verkeersveiligheid, jeugd problematiek, groen & grijs, (ontwikkel)projecten van de gemeente en activiteiten zoals de Dodenherdenking en de Schoonmaakdag. Bij al deze activiteiten is ondersteuning nodig vanuit bewoners om dit te kunnen organiseren.
Jaarlijks doet de Dorpsraad een beroep op bewoners die vrijwillig een bijdrage willen leveren aan activiteiten of deel willen nemen aan een werkgroep.

Wilt u ons helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden en/of heeft u ideeën over het verbeteren van de leefbaarheid of punten die verbeterd kunnen worden, laat het ons weten. Dit kan op het dorpsoverleg (zie ‘overlegdata & verslagen’ of de krant voor de juiste data). De dorpsoverleggen zijn 5 keer per jaar op een woensdag en beginnen om 20:00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.

E-Mailen kan ook: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com
Volg ons op Twitter: @Kudelstaart.
Voor zaken in uw directe omgeving (de bekende stoeptegel die scheef ligt) kunt u rechtstreeks de gemeente Servicelijn bellen 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl

Back To Top