Ga naar hoofdinhoud

Het wijkoverleg is blij met deze mogelijkheid om de communicatie met de bewoners van de Hornmeer en andere belangstellenden te verbeteren.

Middels deze website zullen we u op de hoogte houden van wat er in onze wijk gebeurt. U kunt hier vinden wanneer wijkoverleggen worden gehouden en de agendapunten die aan de orde zullen komen. En later kunt u ook de verslagen lezen.

Bovendien hoeft u nu niet meer te wachten tot het Hornmeernieuws verschijnt. Die berichten zullen zo snel mogelijk op de website geplaatst worden.

Met deze website willen we graag voldoen aan de wensen van de lezers. Laat ons daarom weten wat u graag op de website wilt vinden. Wat is voor u belangrijk?

Voor het wijkoverleg is het belangrijk dat zij haar taak zo goed mogelijk kan uitvoeren. Daarvoor zijn veel vrijwilligers met vrije tijd en energie nodig. Om dit moment hebben wij grote behoefte aan aanvulling. Mocht u geinteresseerd zijn en wilt u eens zien hoe een en ander in zijn werk gaat, kom dan eens langs op een wijkoverleg. U wordt tot niets verplicht.

Back To Top