Ga naar hoofdinhoud

Samen zorgen voor een leefbare wijk Stommeer

Het bestuur van het wijkoverleg Stommeer is een onafhankelijke en zelfstandige groep vrijwilligers , die het college van B&W en de gemeenteraad kan adviseren over zaken die spelen in de wijk.

De 6 wijken van Aalsmeer hebben allemaal een eigen wijkoverleg. Het bestuur van het wijkoverleg zijn vrijwilligers; bewoners, ondernemers e.a. die zich inzetten om een betere verstandhouding tussen bewoners en gemeente te bewerkstelligen.

Het wijkoverleg heeft als doel klaar te staan voor bewoners, groepen en organisaties binnen de wijk “Stommeer” en helpen met alle initiatieven die de veiligheid en leefbaarheid in de wijk verbeteren.

  • Signaleren van de knelpunten in de wijk
  • Stimuleren van initiatieven door bewoners
  • Ondersteuning werkgroepen
  • Bevorderen van samenwerking tussen bewoners, organisaties, Politie en gemeente.
  • Communicatie over wat, wanneer en waar iets gebeurd is hierbij essentieel.

Wij kunnen altijd nieuwe betrokken bewoners gebruiken die zich voor onze wijk willen inzetten!

Voelt U zich betrokken en heeft u een heel klein beetje vrije tijd over neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar: wrstommeer@gmail.com

Back To Top