Ga naar hoofdinhoud

De Werkgroep Behoud Seringenpark e.o. is in november 2011 in samenwerking met het Wijkbestuur Stommeer opgericht. De kerngroep bestaat uit vijf vrijwilligers, ieder met zijn eigen expertise en taken. Daarnaast zijn er nog een twintigtal andere vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen. Doel is het Seringenpark aan de Ophelialaan 234, dat in 1951 door C.P. Broerse werd ontworpen, weer in oude luister te herstellen. Dat betekent niet alleen bankjes terugplaatsen en het seringenbestand van ruim honderd varieteiten op orde houden dankzij de inspanningen van de Historische Tuin. Maar vooral gedegen grond- en waterbeheer. Daarvoor is het vakmanschap en de samenwerking met de Gemeente Aalsmeer van het grootste belang. De vijvers en watergangen zijn sinds kort uitgebaggerd en voor de nieuwe beschoeiing en de drainage liggen de plannen klaar. Ook de structuur van de grond zal verbeterd worden.
Sinds de oprichting heeft de Werkgroep al een aantal successen behaald. Met een grote groep vrijwilligers zijn alle rozen gesnoeid, dankzij een donatie van het ANWB fonds zijn bij de ingangen van het park informatieborden geplaatst, de bankjes zijn vernieuwd en weer uitgebreid tot het oorspronkelijke aantal. Een aantal bankjes is voorzien van een spreuk. En er is een vissteiger aan de Molenvliet aangelegd. De steiger, die ook toegankelijk is voor mensen met een handicap kwam tot stand dankzij een gift van het EigenHaard Fonds en de expertise van een van de leden van de werkgroep. Sinds oktober 2014 is het park uitgebreid met een insectenhotel. Als uitgangspunt voor dit bouwwerk werd een deel van de stam van een omgewaaide treurwilg gebruikt. Twee leden van de Werkgroep hebben het insectenverblijf gebouwd.

Sinds 2013 is het Seringenpark een gemeentelijk monument. De Werkgroep Behoud Seringenpark e.o. is blij met de plannen die op uitvoering wachten. En dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren kunnen we nu al terecht trots zijn op dit unieke park.

Zie hier het bericht

Back To Top