Ga naar hoofdinhoud

Buurters voor Buurters

Buurtvereniging “Ons Aller Belang” is een vereniging die is opgericht in de jaren ’40 om de saamhorigheid binnen de “buurters” te bevorderen. De Uiterweg wordt in de volksmond “De Buurt” genoemd en de bewoner van de Uiterweg is daardoor een “buurter”.
Om de saamhorigheid en de belangen van de buurt te behartigen is er een bestuur van 5 vrijwilligers actief om dit te realiseren.
Door het organiseren van 10 kaartavonden per jaar, een buurtuitje en een oudjaarsborrel voor iedere buurtbewoner, proberen wij een straat te creëren waarin wij elkaar kennen en eventueel kunnen helpen.

Ook is het bestuur actief in overleg met onder andere de gemeente Aalsmeer, Rijnland, Schiphol, politie en andere maatschappelijke organisaties om op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen en om eventueel problemen binnen ons werkgebied van “de buurt” te bespreken. Het werkgebied bestaat uit de Uiterweg, maar ook het plassengebied “De Westeinderplassen” valt onder onze verantwoording.

Wij houden in het voorjaar onze jaarvergadering waarin het afgelopen jaar wordt besproken maar waar wij ook naar de toekomst kijken. Op een luchtige manier willen wij de buurters informeren over de zaken die spelen binnen ons werkgebied. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn waarin wij in overleg met de bewoners willen komen of de bewoners met het bestuur, plannen wij een vergadering. Naar aanleiding van lopende zaken worden er per jaar diverse vergaderingen gepland waarin het bestuur overleg met elkaar heeft.

Bestuur

Mieke Buis, penningmeester

Nicole Haverhoek

Eric Kramer

Jelle Lingsma, secretaris

Wim Spaargaren

Cees van der Ven, voorzitter

Secretariaat: Uiterweg 59 WS2, 1431AB, Aalsmeer, 0297-323478

Mocht u opmerkingen, vragen of ideeën hebben dan kan u contact met ons opnemen via ons email adres : buurtvereniging.uiterweg@gmail.com.

Voor zaken in uw directe omgeving (de bekende stoeptegel die scheef ligt) kunt u rechtstreeks de gemeente Servicelijn bellen 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl waarna zij zo snel als mogelijk zullen reageren.

Back To Top