Ga naar hoofdinhoud

Het wijkoverleg Kudelstaart vindt plaats op de data zoals vermeld in het onderstaande schema, in het Dorpshuis Kudelstaart, Kudelstaartseweg 239, 1433 GH Kudelstaart, tel. 0297 326289, aanvang 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur en er is na afloop nog gelegenheid voor een drankje en een praatje. Heeft u onderwerpen die u in wilt brengen in de vergadering, dan kunt u die per email sturen aan het secretariaat via dorpsraadkudelstaart@hotmail.com.

De overlegdata 2024 zijn:

29 januari ’24
22 april ‘24
24 juni ’24 (fietstocht)
30 september ‘24
25 november ‘24

Locatie en tijd leest u in de huis aan huis bladen

Back To Top