Ga naar hoofdinhoud

Samen zorgen voor een leefbare wijk Oosteinde

Het bestuur van het wijkoverleg Oosteinde is een onafhankelijke groep vrijwilligers die zich inzet voor de leefbaarheid in deze wijk. Onze doelstelling is tweeledig: informatie vanuit de gemeente verspreiden onder de bewoners van deze wijk én de ideeën, wensen en problematieken van de bewoners onder de aandacht brengen bij de gemeente en de overige partners zoals de politie, de woningcorporatie en het welzijnswerk.

Het bestuur is nadrukkelijk geen extra bestuurslaag of actiegroep. Onze doelstelling is juist, bewoners met elkaar in contact en gesprek te brengen zodat deze met elkaar tot ideeën en oplossingen komen. Het bestuur neemt ook geen positie in maar faciliteert deze doelstelling, ondermeer via een wijkoverleg, waar bewoners periodiek bij elkaar komen om lopende zaken met elkaar te bespreken zoals:

  • Signaleren van de knelpunten in de wijk
  • Stimuleren van initiatieven door bewoners
  • Ondersteuning van werkgroepen
  • Bevorderen van samenwerking tussen bewoners, organisaties, politie en gemeente
Back To Top