Ga naar hoofdinhoud

Bewoners en Schiphol

Al jarenlang zijn de bewoners in de regio vliegveld Schiphol betrokken bij het overleg over het vliegverkeer en de toekomstige ontwikkelingen.
Nu is er regelmatig overleg tussen bewoners vertegenwoordigers (kiesmannen) in het Kiescollege Cluster Aalsmeerbaan (KCCA).
In het Cluster Aalsmeerbaan komen bewoners bijeen onder andere uit de gemeenten Aalsmeer,Uithoorn, Langeraar en Stichtse Vecht.
Bewoners van Aalsmeer-Dorp, Uiterweg en Kudelstaart vallen onder het Cluster Kaagbaan.

Oktober 2008 is op verzoek van de landelijke politiek door Hans Alders (oud minister) advies aan de regering uitgebracht tot regeling van aan de ene kant de economische en werkgelegenheids
belangen van Schiphol en anderzijds de bescherming van de Leefomgeving van de bewoners.

Dat Aldersakkoord van 2008 is na een experimenteer periode van tweejaar in 2013 herbevestigd en aangevuld met een Nieuw Normen- en Handhaving Stelsel (NNHS).

Eind januari 2015 is het laatste stuk van het NNHS het gebruik van de 4e baanregel overeengekomen.
Deze 4e baanregel is een uitruil tussen aan de ene kant een ruimer baangebruik voor Schiphol vooral tijdens de zomerperiode en overdag en aan de andere kant een beperking op jaarbasis van
toegestane vliegbewegingen van 510.00 naar 500.000 in 2020.

In 2015 worden 450.000 vliegbewegingen verwacht. De toename naar die 500.000 zullen hoofdzakelijk door de Aalsmeerbaan en in mindere mate de Zwanenburgbaan worden verwerkt.

Voor de bewoners van Aalsmeer de wijken Stommeer, Oosteinde en een stuk Hornmeer betekent dit meer vliegbewegingen over deze wijken. Deze toename van het vliegverkeer zal ook niet verminderen omdat de uitkomst van het onderzoek over de toename van het vliegverkeer in de Zuidoosthoek (Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn) op 1 maatregel na geen nieuw hinder beperkende maatregelen heeft opgeleverd.

Voor een aantal bewoners aanleiding om een nieuwe vereniging op te richten “ Behoud Woongenot Aalsmeerbaan”(BWA).
Ik verwijs u naar hun website: http://www.aalsmeerbaan.nl

Schiphol heeft een website om de bewoners gelegenheid te geven meldingen en klachten in te dienen over de vlieghinder.
Deze website is: http://www.bezoekbas.nl/ .

Een klacht of een melding kan ook telefonisch: 020 6015555, het emailadres van Bas is info@mailbas.nl

Op dezelfde website van BAS kunt u ook het laatste nieuws over Schiphol en het baangebruik vinden via het tabblad Vliegverkeer in Zicht kunt u de vliegbewegingen volgen.

Ook is het mogelijk om de geluidshinder te volgen van het NOMOS deze website kunt u vinden op:
http://noiselab.casper.aero/ams/#menu=n_meetposten/page=nmt_40/target=subcontent

Deze link verbindt u direct met het nieuwste meetpost nummer 40 in Aalsmeer. Deze staat op de tunnelbak N201, aan de Oosteinderweg. De andere actieve meetpost nummer 10 staat in de Clussiusstraat in de wijk Stommeer. Er komt nog een derde meetpost in Kudelstaart.

De komende periode is belangrijk voor de bewoners omdat er een nieuw Milieu Effect Rapportage Schiphol (MER) moet worden opgesteld. In deze MER worden de belangen van Schiphol en haar partners, het bedrijfsleven, de provincie, de gemeenten en hun woningbouwplannen en de bewonersbelangen voor een goede Leefomgeving heroverwogen.

Ook zal mogelijk vanaf nu het lopende onderzoek naar fijnstof en ultrafijnstof en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de omwonenden een rol gaan spelen.

Tot slot heeft u een vraag of een idee ter bevordering van de leefomgeving stuur dan een emailbericht naar r.lutgerhorst.ors@gmail.com en schroom niet een melding of klacht naar BAS te zenden. Het heeft wel degelijk zin.

Tot slot beschouw ik het als een uitdaging een balans te vinden tussen de belangen voor de werkgelegenheid van onze bewoners en om de leefomstandigheden voor de bewoners in Aalsmeer en Kudelstaart te bewaken.

Rob Lutgerhorst

Uw bewonersvertegenwoordiger Aalsmeerbaan

Omgevingsraad Schiphol.

Back To Top