Notulen 30-1-2014

Buurtvereniging “Ons aller belang” Notulen vergadering Dagelijks Bestuur 30-1-2014 bij Guus. Aanwezig. Mieke Buis, Klaas Joren (voorzitter), Cees van der Ven , Guus van der Geest en Jelle Lingsma (notulist). Er was een agenda maar die is niet helemaal gevolgd. Notulen derhalve beetje hapsnap. Opening door de voorzitter. Welkom. Notulen vorige vergadering, Aanvullende opmerkingen. Gemeente dringt aan bij NUON en Cayway op gelijktijdig graven. Er zijn sinds de vorige vergadering…

Lees verder

Notulen wijkoverleg Hornmeer 22-1-2014

WIJKOVERLEG HORNMEER. NOTULEN WIJKOVERLEG HORMEER 22 JANUARI 2014 BUURTHUIS ROERDOMPLAAN. VERGADERING BELEGD DOOR Bestuur wijkoverleg Hornmeer TYPE VERGADERING Wijkoverleg ORGANISATOR Bestuur NOTULIST Arie van Doorn VOORZITTER Arie van Doorn AANWEZIGEN Cor Knol ( gedeeltelijk) afwezig: Sonja Knol en Frans Huijbregts. AGENDA OPNAME HORNMEERPARK 20 JANUARI J.L. RENOVATIE PARK EN AANLEG VOETBALVELDEN. . De Rondgang was, na een toelichting door Wethouder Gert-Jan van der Hoeven, een zinvolle sessie. Naast particulieren waren…

Lees verder

notulen wijkoverleg Hornmeer 22-1-2014

WIJKOVERLEG HORNMEER. NOTULEN WIJKOVERLEG HORMEER 22 JANUARI 2014 BUURTHUIS ROERDOMPLAAN. VERGADERING BELEGD DOOR Bestuur wijkoverleg Hornmeer TYPE VERGADERING Wijkoverleg ORGANISATOR Bestuur NOTULIST Arie van Doorn VOORZITTER Arie van Doorn AANWEZIGEN Cor Knol ( gedeeltelijk) afwezig: Sonja Knol en Frans Huijbregts. AGENDA OPNAME HORNMEERPARK 20 JANUARI J.L. RENOVATIE PARK EN AANLEG VOETBALVELDEN. . De Rondgang was, na een toelichting door Wethouder Gert-Jan van der Hoeven, een zinvolle sessie. Naast particulieren waren…

Lees verder

Verslag Dorpsoverleg 8 januari 2014

Notulen 1. Opening door de voorzitter 2. Oud & Nieuw Vreugde vuur De sfeer was erg goed en er waren ook gezinnen. Bewoner Mijnsheerlyckheid: er is geen overleg geweest met de bewoners. Op het allerlaatste (30 dec 2013) moment hebben ze een brief ontvangen (30 dec 2013). De bewoner vindt dit niet kunnen. De bewoners van Mijnsheerlyckheid vinden het geen goede plek. De organisatie heeft z’n best gedaan. De brandweer…

Lees verder

Verslag Dorpsoverleg 8 januari 2014

Notulen 1. Opening door de voorzitter 2. Oud & Nieuw Vreugde vuur De sfeer was erg goed en er waren ook gezinnen. Bewoner Mijnsheerlyckheid: er is geen overleg geweest met de bewoners. Op het allerlaatste (30 dec 2013) moment hebben ze een brief ontvangen (30 dec 2013). De bewoner vindt dit niet kunnen. De bewoners van Mijnsheerlyckheid vinden het geen goede plek. De organisatie heeft z’n best gedaan. De brandweer…

Lees verder