Ga naar hoofdinhoud

Verslag van de Dorpsraad vergadering van 28 augustus 2013

Verslag van de Dorpsraad vergadering van 28 augustus 2013

 

 

Deze vergadering werd gehouden in het jeugdhonk de Future. Bewoners en jongeren uit de directe omgeving waren uitgenodigd. De belangrijkste punten van deze avond waren de overlast van de afgelopen 2 maanden, Oud&Nieuw 2013, Burendag 21 sep en de Toekomst van de Future.

De opkomst was groot, de Future was bijna te klein. Op deze avond was er ruimte voor iedereen om z’n verhaal en beleving te vertellen waardoor iedereen ‘het verhaal’ van twee kanten te horen kreeg, zowel van de jongeren als van de ouderen en vaak blijkt de waarheid weer in het midden te liggen. Allebei een beetje gelijk…

 

Wethouder Rick Rollemans vertelde over de mogelijke nieuwe locatie van de Future met voetbalkooi en buiten fitness die ergens in het centrum van Kudelstaart zal worden gerealiseerd. Een aantal locaties wordt momenteel onderzocht. Waaronder de locatie achter de Proosdij sporthal. De jeugd wordt in de uitwerking van de plannen betrokken.

Voor de korte termijn wordt voorlopig gekeken of met behulp van vrijwilligers de Future een of twee avonden vaker open kan zijn. Dit gaat uiteraard in goed overleg met de omwonenden. Een tweede onderwerp was de speelpleintjes in Kudelstaart die allemaal geïnventariseerd zijn en waar nodig aangepast zullen worden aan de huidige wensen en behoeften.

 

De buren van de Future organiseren op 21 september a.s. een burendag voor alle betrokkenen van de rond de Future. Deze burendag begint om 16:00 uur en eindigt rond 20:00 uur, alle omwonenden zijn welkom.

 

De eerste vergadering over Oud&Nieuw is al weer geweest. Hier is gesproken over de locatie (deze blijft voor als nog de zelfde als afgelopen jaar) en de vergunning. De gemeente wil een officiële aanvraag, dit wordt nu met de jongeren besproken.

 

Uiteraard werd hierna stevig gediscussieerd over de overlast van de jongeren rond het winkelcentrum. Op dit moment is het weer rustig, maar de bewoners van de appartementen boven het winkelcentrum zijn nog steeds niet gerust. Naast handhaven moet er ook gefaciliteerd worden, ook daarom wordt er naar een nieuwe locatie gekeken.

 

Naast kritische geluiden werden ook positieve en adviserende punten genoemd. Een greep uit de reacties:

  • Er kan niet genoeg gecommuniceerd worden.
  • Luisteren naar de andere partij.
  • Een ideeënbus. Voor als nog zal ons e-mailadres dienstdoen als ideeënbus:

dorpsraadkudelstaart@hotmail.com

  • De kranten stonden veel vol met negatief nieuws. Als er goed nieuws is moet dat ook naar de krant.
  • De voorzitter van de stichting van het Dorpshuis bood aan om in overleg met de jongeren per maand een activiteit te organiseren. Bijvoorbeeld een Rep-avond. Dit werd met applaus begroet.
  • Er is een folder/flyer ‘Hoe ga je om met hangjongeren’. Te verkrijgen via Frans Huijbregts.

 

Back To Top