Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg op 9 februari in De Mikado

Op maandag 9 februari vindt weer het wijkoverleg voor Aalsmeer Oost plaats in De Mikado. Het thema is dit keer “veiligheid”. Met twee presentaties over veiligheid. De een in huis, de ander buitenshuis.

Brandweerman Rob Pommerel benadrukt het belang van rookmelders en koolmonoxidemelders. In Aalsmeer Oost staan veel nieuwe huizen die verplicht zijn uitgerust met rookmelders. Maar er zijn ook oudere huizen die dit nog niet hebben. Rob probeert met zijn campagne mensen bewust te maken van de risico’s met betrekking tot brandveiligheid en hoe men zich daar tegen kan wapenen.

Denise van der Staaij introduceert: “Bobbies buurt”, een vrolijk initiatief voor een veiliger Oosteinde. Samen met een aantal moeders organiseert zij vrolijke acties om bewoners bewust te maken van hun eigen aandeel aan een veilige omgeving waar kinderen buiten kunnen spelen. Zij organiseren ook een buitenspeeldag en het stapstenenproject. Meer informatie hierover is te vinden op www.facebook.com/bobbiesbuurt.

Ook is er deze keer weer aandacht voor de situatie rond Schiphol. Zeker na de berichten over fijnstof en dat Schiphol meer gebruik wil maken van de Aalsmeerbaan. Het wijkbestuur is nauw betrokken bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en geeft de laatste stand van zaken.

De bijeenkomst is van 20:00 tot 22:00 uur in “de Mikado”, Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT Aalsmeer. De zaal is geopend vanaf 19:45. Na afloop is er gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje.

Back To Top