Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Stommeer stopt ermee

Via deze weg willen wij u laten weten dat wij onze werkzaamheden voor Wijkoverleg Stommeer neerleggen en deze periode van ‘burgerkracht’ met een positief gevoel afsluiten. 

Vrijwilligerswerk kan veel voldoening geven. Door onze interesses, talenten en krachten te bundelen hebben wij samen met de buurt en de gemeente veel veranderingen kunnen realiseren.

Het praten mét bewoners in plaats van over bewoners, het inzetten en actief meedoen mét en vóór de samenleving gaf ons altijd weer de kracht om door te gaan.

Ook wij merkten dat de laatste jaren de participatie van vrijwilligers achterbleef. Mensen zijn nog maar moeilijk te motiveren om zich voor een langere periode ergens aan te verbinden. Zo proberen wij al vele jaren zonder resultaat nieuwe bestuursleden te vinden. 

Het is lastig om passende thema’s te bedenken en er komen steeds minder mensen naar ons wijkoverleg, waardoor het vroegtijdig signaleren van hulpvragen van buurtbewoners (verbinding zoeken met de wijk) en de meerwaarde van ons bestaan een beetje op de achtergrond raakte. 

‘Betrokken buren’ pakken in deze tijd liever één project op of schuiven aan bij een initiatief omdat dit beter aansluit bij de overvolle agenda’s. Wij herkennen dit, want ook wij hebben naast het wijkoverleg nog wel wat ‘vrijwillige projectjes’ lopen. Rob weet als clustervertenwoordiger veel over Schipholzaken, Greet is een van oprichters van werkgroep behoud Seringenpark en Ilka hield zich bezig met het water en verkeer binnen de wijk. Met z’n allen vonden we het ook gewoon leuk en gezellig om regelmatig bij elkaar te komen, de zaken als team te bespreken en voor verbinding in de wijk te zorgen.

Wanneer wij terugkijken op onze jarenlange prettige samenwerking met de gemeente kunnen wij dan ook vol trots zeggen dat we veel hebben kunnen bijdragen en tot stand hebben gebracht. We hebben mensen en organisaties een podium en draagvlak kunnen geven. Dat doet ons goed en daar zijn we dankbaar voor. Wij danken daarom iedereen die een rol heeft gespeeld in het succesvol maken van het wijkoverleg voor hun steun en tomeloze inzet en wij hopen dat er een nieuwe (jonge) generatie op staat die het wijkoverleg op hun manier op de kaart wil zetten.Alle mooie initiatieven in onze wijk veel succes met organiseren en het samen vorm geven van de wijk. Jullie kunnen dit! 

Hartelijke groet, Wijkbestuur Stommeer
Greet Vaneman, Rob Lutgerhorst en Ilka van Houwelingen

Back To Top