In het wijkoverleg van 17 september j.l. praat  Thomas Visser, Coördinator exploitatie Sportaccomodaties Aalsmeer (ESA) ons bij over de heropening van de oude veiling en vertelt Marcel Bartels wat meer over de vorderingen van bewonersinitiatief ‘Het groene lint’. 

Bekijk het verslag