Ga naar hoofdinhoud

Maandag 10 februari vindt het eerstvolgend wijkoverleg van Aalsmeer Oost plaats

Maandag 10 februari vindt het eerstvolgend wijkoverleg van Aalsmeer Oost plaats.

Er zal dit keer speciale aandacht besteed worden aan de geluidshinder van Schiphol. Belangrijke aspecten zijn de routes vanaf de Aalsmeerbaan met een scherpe bocht naar links. En de wijziging van het overlegplatform CROS naar ORS en wat de gevolgen hiervan zijn voor de vertegenwoordiging van de inwoners van Aalsmeer (Oost).

Wethouder Rik Rolleman (Schipholzaken) en Pim van Riet (CROS) zullen aanwezig zijn om het onderwerp toe te lichten en waar mogelijk uw vragen te beantwoorden.

Als tweede onderwerp wordt het Hondenbeleid in Aalsmeer besproken. We willen de bewoners graag de gelegenheid geven om – in afwachting van het nieuwe gemeentelijke beleid – met elkaar van gedachten te wisselen welke acties bewoners zelf kunnen ondernemen om de poepoverlast te verminderen.

De ontmoeting vindt plaats in de Mikado, maandagavond 10 februari a.s. van 20:00 uur tot 21:30 uur. De zaal is geopend vanaf 19:45. Alle bewoners en gebruikers van Aalsmeer Oost zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Na afloop is er gelegenheid elkaar beter te leren kennen onder het genot van een drankje.

Het adres is “De Mikado”, Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT Aalsmeer.

Back To Top