Ga naar hoofdinhoud

Verslag bewonersavond 24 april

Verslag 24-4-2017

1. Welkom door de voorzitter Jaap Overbeek

Het afvalbeleid heeft te weinig draagvlak in deze raadsperiode en is uitgesteld naar 2018.

2. Dijkverzwaring Kudelstaartseweg door Klaas Zondervan Waternet

Power Point Waternet Dijkverzwaring Kudelstaartseweg door projectleider Klaas Zondervan.
De dijkverzwaring is noodzakelijk om de Zuider-Legmeer te beschermen. Het gaat om 2 km dijk te voorzien van diep funderende waterkerende schermen. De prioriteit is na 15 juli 2018 en de werkzaamheden duren ongeveer 5 maanden. Voor uitgebreide informatie kunnen belangstellende de website bezoeken.

www.agv.nl/kudelstaartseweg

Vragen:
– Bewoners informeren dijkverzwaring Kudelstaartseweg.
– Openbare verlichting Kudelstaartseweg naar overkant verplaatsen zodat voetpad probleem ook meteen is opgelost.
– Bomen Vrouwentroost redden indien mogelijk bij dijkverzwaring.

3. Vaststelling verslag Dorpsoverleg 20-2-2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Enkele mededelingen

a. Bilderdammerweg: Een bureau heeft onderzoek gedaan naar de huurwoningen van Eigen Haard aan de Bilderdammerweg of het de mogelijk is om deze te renoveren. Het is niet rendabel om te renoveren. De woningen staan op de nominatie om te worden gesloopt.

b. Supermarkt: Het bureau BRO heeft opdracht gekregen onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor een 2e supermarkt. Zij hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en hebben deze besproken met enkele leden van de Dorpsraad. Het bureau maakt nu een rapport op voor het College.

c. Viering 4 en 5 mei: 4 mei nationale Dodenherdenking bij Propeller. 5 mei 11.00 uur aankomst bevrijdingsvuur op Ad Verschurenplein uit Wageningen. Met muziek en toespraken. Het vuur wat wordt ontstoken moet vanwege veiligheid onder toezicht blijven tot 18.00 uur. Enkele vrijwilligers melden zich.

d. Hanging baskets: Er worden 24 hanging baskets geplaatst. Er wordt een ronde gemaakt om te bezien welke lantaarnpalen geschikt zijn.

e. Schiphol: Zwanenburgbaan wordt gebruikt nu Kaagbaan gerenoveerd wordt. Kaagbaan eind mei weer open. Klachten bij BAS melden.

f. Budget buurtiniatieven: Er is een budget voor buurtiniatieven voor bewoners. Ideeën indienen bij Helma Keesom zie flyers die bewoners mee konden nemen.

5. Pauze

6. Terugblik informatieavond Westeinderhage

2e participatieavond 1 mei is afgelast en wordt verplaats ergens in juni. De gemeente heeft meer voorbereidingstijd nodig.

7. Verkeer

a. Uitvoeringsprogramma Verkeer

De gemeente inventariseert welke knelpunten op korte termijn aangepakt moeten worden. Per wijk kunnen 5 knelpunten aangedragen worden. Inventarisatie tijdens het bewonersoverleg levert de volgende knelpunten op:

  1. Kudelstaartseweg: tussen Herenweg en Madam Curiestraat als 30 km gebied inrichten qua bestrating en inrichting. Veel fietsverkeer schoolkinderen.
  2. Bilderdammerweg: te hoge snelheid op 30 en 50 km gebied. De bus route beperkt de mogelijkheden qua inrichting. De mogelijke ontwikkeling Westeinderhage zou nog meer verkeershinder kunnen geven. Als de weg 50 km zou worden dan is het noodzakelijk fietsverkeer te scheiden van autoverkeer.
  3. Mijnsherenweg/Zonnedauwlaan: Kruising wordt als onveilig ervaren in combinatie met de wegversmallingen. Gekeken zou kunnen worden de versmallingen en de vluchtheuvels te combineren.
  4. Mijnsherenweg/Noord-Zuidroute: Deze kruising is niet meer voldoende ingericht om verkeer af te wikkelen. Verkeer zoekt andere route via Kudelstaartseweg richting A4. Meerdere opstelstroken of rotonde een optie. Verantwoordelijkheid Provincie, mogelijke uitvoering medio 2018.
  5. Hoofdweg/Noord-Zuidroute: Dubbele strook naar linksaf wordt als verwarrend ervaren.
  6. Hoofdweg/Ambachtsherenweg/Herenweg: Vrachtverkeer rijdt via Alphen en de Herenweg i.p.v. de A4. Evtuele oplossing zou zijn de Herenweg op grondgebied Kaag en Braasem verboden moeten worden voor vrachtverkeer.
  7. Vrachtverkeer Mijnsherenweg: Navigatie leidt vrachtverkeer naar Mijnherenweg tot aan winkelcentrum stoplichten linksaf langs basschool De Graankorrel via Edisonstraat/sporthal naar de Hoofdweg. Mogelijkheid bord te plaatsen afslag Mijnherenweg alleen voor bestemmingsverkeer vrachtwagens.

b. Paaltjes en andere obstakels:

Er zijn 700 paaltjes verwijderd in Kudelstaart. Op enkele plekken leidt dit tot gevaarlijke situaties. Inventarisatie levert de volgende meldingen op.

  1. Op de hoeken kruisingen Mastweg met Stuurboordstraat en Raastraat. Hier zijn geen stoepranden en een slinger in de weg. Autoverkeer pakt de stoep mee.
  2. Edisonstraat Biggenruggen weg. Trottoir wordt kapot gereden door vrachtauto’s. Bij drukte in Proosdijhal wordt op stoepen geparkeerd.
  3. Breggevaertspad halverwege rood-wit paaltje weggehaald. Auto’s gebruiken fietspad van en naar Rietlanden. Rekening houden met de particuliere garage bij terugplaatsing.

8. Groenvoorziening

Voor klachten bellen naar servicelijn Aalsmeer 387575. Op sommige plekken kleinschalig bosgroen (o.a. rond v.m. bibliotheek).

9. Ruimte voor vragen en suggesties voor bewoners

– Rechts voorrang verlenen Bilderdammerweg/Spiegelstraat leidt tot gevaarlijke situaties.

– Bilderdammerweg opstelplaats busplaats onveilig.

– N231 Noord-Zuidroute 2018 niet tegelijk plannen met dijkverzwaring.

– Parkeerverbod Robend

– AH situatie voetpad/fietspad Mijnsheerlijcheid

– Senioren parkeerplaats opknappen Madam Curiestraat

– Fietsboot Loswal/overlast touringcars die daar parkeren in de nacht.

– Proosdij-Noord voetbalveldje wordt opgedoekt voor nieuwe woningen. Zorgen om te weinig speelplaatsjes en trapveldjes.

– Westeinderhage tijdig speelplaatsen intekenen.

– Stoep bij/voor sporthal wordt opgeknapt medio 2018.

10. Sluiting

Back To Top