Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg Stommeer 20-11-2013

Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer

d.d. 20 november 2013 Seringenhorst, Parklaan 27, 20:00 uur

Aanwezig:

Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen, Greet Vaneman Belangstellenden:
10 ? personen (excl. bestuursleden)
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Ton Smit (CDA) Samenlevingsopbouw: Frans Huijbrechts

Gastspreker: Robert-Jan Wesselius van Tupla Afwezig met kennisgeving: Rober Bijwaard (bestuur)

1. Opening

Na wat verwarring over het tijdstip waarop de vergadering begint
opent Rob Lutgerhorst de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom. Hij verteld over het terugtreden van Rudolf Guldemond uit het bestuur. Vandaar een beroep op u om ons bestuur te versterken.

2. Stand van zaken Zuiderkerk

Robert-Jan Wesselius (RJ) praat ons bij over de plannen die tot op heden bekend zijn
– Wij zijn nu 5 jaar verder na werving van de kerk, het project was in eerste instantie opgezet als huisvesting voor starters.

– Er is o.a. vertraging opgelopen door:
– Dat het volgens RJ niet door de gemeente als project is opgepakt.
– De ophef na presentatie, de nota van uitgangspunten die werd aangenomen. – veranderende markt / crisis
– Het cultuur historische aspect van de kerk ontbrak in het dossier,

dat moest toegevoegd worden. Het was in eerste instantie geen monument.
– Kuipers genoodschap wilde graag de zuiderkerk behouden en was het niet eens met de gang van zaken en ging daartegen in beroep. Het college van B&W kreeg gelijk.

– Tupla wil zich nu gaan richten op senioren en heeft de ambitie een zorgprogramma te realiseren.
– Het gaat om 30 tot 40 bejaarden appartementen met zorg
– Een mix van zwaardere zorg en mensen die kwieker zijn.

– Er zijn geinteresseerde partijen, zij moeten dit eerst op schrift zetten.
– Dit kost tijd ivm terughoudendheid van partijen en de veranderende zorg.

-Voordelen:
– Géén parkeerproblemen/ parkeren binnenpands
– Pastorie blijft bestaan
– Bouw massa aan de cyclamenstraat, 2 onder 1 kap meer in lijn met de bestaande bebouwing – ontsluiting via hortensialaan
– Doorstroming op de markt (± gelijk aan mijnsheerlyckheid in kudelstaart)

Doordat de scope van het programma gewijzigd is van starters naar zorg moet het eerst terug naar de gemeenteraad.

– Het ligt wat lastig met het oog op de komende verkiezingen: waarom zou je senioren boven starters verkiezen?
– Het project moet wel haalbaar zijn
– Is er geen draagvlak dan terugvallen op starters en senioren samen,

Daarom op zoek naar de meest kansrijke optie:
– Duidelijkheid voor de wijk / meepraten
– Jammer dat er een negatief “randje” aan het project zit vanwege de valse start in het begin.

Opmerking Publiek: Waarom moesten wij met al onze verenigingen dan zo snel uit de schakel?
– Kwaliteit opstal schakel was al zeer slecht, brandveiligheid was niet ok. Er zou te veel geinvesteerd moeten worden

om het weer haalbaar te maken terwijl wij aan de andere kant snel wilde starten met ons project.

Bewoners zijn blij dat ze nog gebruik mogen maken van de parkeerplaatsen maar zijn bang voor kraak, brandstichting en criminele activiteiten.
– in eerste instantie ging de gemeente niet accoord met directe sloop van het pand, Tupla trok onder protest zijn sloopvergunning in
– Er was geen geld om het pand te blijven onderhouden.
– Er zal altijd een spanningsveld blijven tussen verpaupering/gevaar en nog gebruik maken van.
– Door bijvoorbeeld bomen te snoeien zal de aftakeling juist zichtbaar worden.

Opmerking Publiek: Moeten wij dan nu naar de gemeente?
– Het gaat eerst naar Het college van B&W en in principe bent u nu op de hoogte van de stand van zaken.
– Gert-Jan van der Hoeve heeft de Zuiderkerk in zijn portefeuille.

Opmerking Publiek: Maar het gevoel van onveiligheid neemt toe?
– Er zijn nog 2 plekken waar je de kerk in kunt komen en er staan vaak fietsen s’avonds
– Robert-Jan Wesselius beloofde op korte termijn polshoogte te gaan nemen en eventueel maatregelen te nemen.
– Zolang anderen niet worden belemmerd in het gebruik van de openbare weg kan de gemeente verder niks doen.

3. In en uitgaande post

– Brief bewoner voetbalkooi violenweg – gemeente persberichten

– zorg voor elkaar website is do 19 nov geopend in het gemeentehuis, een soort online marktplaats voor hulp.

Vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben met iets (van computer, oppas, vervoer tot begeleiding groepsactiviteit)

worden via deze site aan elkaar gekoppeld. zorgvoorelkaar.com

– De gemeente start een proef met sociale teams gericht op Zorg. Deze proef duurt 6 maanden. Toegevoegde waarde van deze pilot: Het is integraal (er ontbreekt niets) en er zitten

instellingen achter, dus korte lijntjes.

– Mededelingen hondenbeleid: – Hansje Ravestein was aanwezig vertelde dat er ongeveer 15 mensen aanwezig waren
Stommeer is in dit geval onderdeel van het dorp. Zij hebben gesproken over het huidige losloopgebied

aanwezigen konden een formulier invullen waar zij vonden dat er een vrij losloopgebied mogelijk moest zijn. Daarna zal er een inspraakprocedure volgen. Opmerking publiek: Eigenlijk moeten honden altijd aangelijnd zijn. Aanwezigen vonden dat dat de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter was.

4. Naar aanleiding van het verslag vorige vergadering:

– De actiegroep stopN201 heeft tot overleg geleid, er zijn nieuwe borden met camera’s geplaatst.
– Heliomare wil graag haar clienten graag koppelen aan het onderhoud in het seringenpark (schoffelen?)

clienten moeten echter wel onder begeleiding. Onderzoeken of dit mogelijk is. voorstel via Hansje.

5. Mededelingen

Voetbalkooi violenweg / fresialaan

– Er belanden veel ballen in de naastgelegen sloot, d
e voetbalkooi is echter te laag om er een net over te plaatsen, waarschijnlijk is een dicht doel de oplossing, daar wordt nu naar gekeken.

Sociale samenhang en de drie decentratralisaties, hoe gaan we elkaar op wijkgebied nog beter leren kennen?
Wij moeten weer voor elkaar gaan zorgen omdat er vanuit de overheid minder zorg wordt geboden.

De 3 decentralisaties:
1 AWBZ,
2 Jeugdzorg,
3 Participatie
Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar weer leren kennen, hoe werkt dat:
– mensen moeten elkaar eerst leren kennen (bijvoorbeeld hier op de vergadering, buren, vereniging)

– mensen gaan dan misschien wel banden met elkaar aan
– pas daarna ben je wellicht bereid om voor elkaar te gaan zorgen

Waarom komen er bijvoorbeeld niet zo veel mensen naar deze vergadering?
– individualisatie. (Mensen zijn minder snel geneigd zich te scharen achter een algemeen gedachtegoed. Grote demonstraties zijn er dan ook bijna niet meer, het lijkt wel of mensen geen idealen meer hebben)
– Structuur ligt er al, alleen als de nood aan de man is springen we in.
– Als er iets in jou achtertuin gebeurd ga je pas actie ondernemen.
– Het is geen gezamenlijk belang. (Tijdens een voetbal wedstrijd nederland/spanje zijn alle Nederlanders één)

Er moet dus iets gaan veranderen in de maatschappij voordat wij voor elkaar gaan zorgen. Maar hoe?

6.
werkgroep Seringenpark en omgeving
Er is een officieel grondonderzoek geweest van Wareco. Een mooi waardevol rapport waarop wij onze beplanting kunnen aanpassen.
– Eind november zal er gestart worden met baggeren in het Seringenpark, mits de depotruimte in Kudelstaart dat toelaat.
– Er zullen dan ook nieuwe beschoeïngen geplaatst worden.

Wij hopen dat dat achter de rug is voordat het gaat vriezen.
– tijdens de storm is een grote wilg omgewaaid. deze bleek 68 jaarringen te hebben. Twee delen van de stam gaan gebruikt worden om een kunstwerk o.i.d.

van te maken voor in het park.
– Marieka Kerstens heeft binnenkort een afspraak met de wethouder om het onderhoud te privatiseren. Om welke kosten dat gaat is nog niet duidelijk.
Bij de molen staan twee prachtige grote treurwilgen die op de lijst staan om gekapt te worden. Ze nemen de wind weg uit de wieken van de molen. Mevrouw Vaneman had in de notulen gelezen dat een eerdere kapvergunning was ingetrokken en dit beschermde bomen waren. Zij ging dit verder uitzoeken.

Klankbordgroep herzien wensbeeld Burgemeester Kasteleinweg

Het College heeft aangegeven m.b.t. de verbinding
N196 – Noordvork in het nader geïnformeerd / geadviseerd te willen worden met betrekking

tot de planologische gevolgen. Het voorkeurstracee moet daar wel op aansluiten. Daarom is de eerste volgende vergadering van de klanbordgroep verschoven naar eind januari.

Waterhuishouding

de vergunning aan Hoogheemraadschap Rijnland voor de bouw van twee Waterbuffertanks in de Blaauwstraat is verleend. Er staat op dit moment al een bouwkeet. Er zal spoedig gestart worden met de werkzaaamheden.

7. Project “Social Sofa”

Om mensen bij elkaar te brengen zijn wij gestart met het project “Social Sofa”.
We gaan met een groepje mensen een betonnen bank met mozaiek steentjes oppimpen/versieren en deze neerzetten op een mooi plekje in onze wijk. Onze voormalige voorzitter Rudolf Guldemond heeft na inschrijving een donatie ontvangen van Rabobank Regio Schiphol van € 1000,-. Van eigen haard hebben wij ook een toezegging van € 1000,-. En als wij met een goed onderbouwd plan komen, ontvangen wij misschien ook nog subsidie van de gemeente.
Een prachtige basis om dit project op te starten.

Wij zijn echter op zoek naar mensen die dit plan graag willen begeleiden. Mocht u interesse hebben of mensen kennen die hier graag aan mee willen werken dan horen wij dit graag. Voor het einde van dit jaar moeten we een plan opgesteld hebben anders mogen wij geen aanspraak maken op de bovenstaande donaties en dat zou erg jammer zijn.

8. Rondvraag

Politiezaken: Het is Relatief rustig in onze wijk. Het aantal woninginbraken neemt echter wel weer toe. De politie heeft een programmaatje waarmee zij aan de hand van recente inbraken kunnen berekenen, in welke buurt er hoogstwaarschijnlijk op korte termijn inbraken zullen

plaatsvinden. Zij maken in deze wijken extra rondes met de moter. Er zijn 4 bikers opgeleid die door de steegjes fietsen, dat werkt preventief.
De jeugd gaat goed in onze wijk, er is weinig overlast. Rond de ophelialaan hangen echter wel een een paar polen die nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Mocht u problemen ondervinden dan mag u altijd onze wijkregiseur Linda Binsbergen bellen 0900-8844. U kunt haar ook mailen via linda.binsbergen@amsterdam.politie.nl

Tijdens de laatste vergadering waren er vragen over het parkeerbeleid in de Berkenlaan. Bewoners werden bekeurd voor fout parkeren.
Er komen waarschijnlijk tegels in het gras waar je op mag parkeren. Het moet echter nog wel juridisch vastgelegd worden en daar gaat wat tijd overheen.

Democratisch besloten om voortaan de vergaderingen op de Parklaan om 20:00 te laten beginnen.

9. Sluiting 22:10?

Back To Top