In het wijkoverleg van mei geeft Mevrouw Brenda Eikelenboom, medewerker woonservice van Eigen Haard uitleg over een pilot betreffende bewonersparticipatie, project SAVE (SAmen VErduurzamen) en senioren project ‘Groter naar beter’.

Lees meer