Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer 12 dec 2013

Dames, heren,

A.s. donderdagavond vindt het eerstvolgende Wijkoverleg Hornmeer plaats: een overleg van bewoners voor bewoners (en gebruikers zoals scholen, instellingen, sportverenigingen enz.) van deze wijk. Namens het wijkbestuur nodig ik u graag van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Let op: de aanvangstijd is 19.30 uur.

Het bericht van de voorzitter, dat ik u hierbij graag doorstuur, is als volgt:

Donderdagavond 12 december a.s. houdt het wijkoverleg in de Hornmeer haar laatste vergadering in dit jaar. De afgelopen maand is er een onderzoek gedaan naar de wateroverlast onder de woningen in de vogelwijk waardoor er meer inzicht komt in een al jaren slepende kwestie. Ook wil het bestuur de wensen formuleren die er leven over het Hornmeerpark. Deze suggesties zullen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt alvorens de plannen voor het park worden uitgewerkt. Al met al interessante onderwerpen voor een zinvol wijkoverleg. Wij beginnen om half acht in het buurthuis aan de Roerdomplaan.

Wenst u niet (meer) op de hoogte te worden gehouden van deze overleggen dan verneem ik dat graag van u, ik verwijder u dan uit mijn bestand. Anders graag tot donderdagavond!

Namens het wijkbestuur Hornmeer, Met vriendelijke groet, WELZIJN AALSMEER

Frans Huijbregts Samenlevingsopbouw

06 55 343 141 (tijdens kantooruren) | fhuijbregts@welzijnaalsmeer.nl | www.welzijnaalsmeer.nl |Twitter: @FransHuijbregts

Back To Top