Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer, buitengewoon gewoon

Op maandagavond 7 maart a.s. is er weer Wijkoverleg in het Buurthuis aan de Dreef.
We kunnen weer bijna gewoon vergaderen. Natuurlijk houden we nog wel rekening met de “kwetsbaren”.

Nadat er lange tijd niet is vergaderd heeft dit overleg een bijzonder (buitengewoon) accent.
Saamhorigheid in de Wijk heeft te lijden gehad van de Coronamaatregelen en de aandacht voor de woonomgeving was niet optimaal. Maar er werden bouwplannen gemaakt en projecten uitgevoerd, alleen op het sociale vlak werd geen winst geboekt.

Het is daarom verheugend dat Wethouder van Rijn heeft toegezegd deze avond aanwezig te willen zijn om het beleid in de Gemeente, en in het bijzonder in de Hornmeer, toe te lichten.

Wij denken aan de geplande nieuwbouw, maar ook aan bijvoorbeeld de verkeersperikelen.
Naast dit belangrijke en uitvoerige agendapunt besteden we met de stichting WSV aandacht aan preventie om vallen op straat te voorkomen.

Na het afscheid van Helma Keesom komt haar opvolgster, de buurtverbinder, bij Participe zich voorstellen.
Al met al een zeer zinvolle invulling van de avond. Het bestuur gaat ervan uit dat veel wijkbewoners met ons de draad weer op zullen pakken.

Wij rekenen op uw komst.
Het Wijkoverleg begint om 20.00 uur en wordt om 22.00 uur afgesloten.

Back To Top