Ga naar hoofdinhoud

Teleurstelling in de Hornmeer

Het bestuur van het Wijkoverleg in de Hornmeer had het voornemen om aan het einde van dit kalenderjaar toch nog een Overlegavond te houden op 29 november a.s.

Voor deze avond was wethouder van Rijn uitgenodigd om een toelichting te geven op de toekomstige bouwplannen in de Wijk en om andere vragen over het Gemeentebeleid te beantwoorden. Op verzoek van het bestuur hadden een aantal wijkbewoners vragen geformuleerd die inmiddels aan de Wethouder waren voorgelegd. Helaas gooit het Corona virus en de noodzakelijke maatregelen van de overheid roet in het eten en kan het geplande Wijkoverleg niet doorgaan.

Het Buurthuis aan de Dreef is gesloten tijdens de komende weken en uitwijken naar een andere datum of locatie is geen optie. Het bestuur is ernstig teleurgesteld maar heeft er begrip voor, dat juist nu na een zorgvuldige voorbereiding mede met uw inbreng, het voorkomen van Corona-besmetting de prioriteit moet krijgen.

Wij gaan nog na hoe wij uw ingestuurde vragen en opmerkingen kunnen behandelen. Het uitgewerkte programma wordt meegenomen naar het eerstvolgende overleg in het volgende jaar. IJs en Weder (Corona) dienende.

Back To Top