Ga naar hoofdinhoud

Zwerfvuilactie met tieners in de buurt

Facebookbericht Yvette Koehler 9-11-2018

Deze week heb ik 8 maatschappelijke stagiaires van de Wellantcollege Westplas Mavo onder mijn hoede gehad. We hebben de ‘snoeproute’ tussen de 3 lokaties van het Wellant College in de Gemeente Aalsmeer en het Stokkeland van zwerfafval opgeschoond. En dit geanalyseerd: plastic is veruit het meest aanwezig in de natuur! #zorgwekkend!
Tijdens de groepsdiscussie die hieruit ontstond werd unaniem geopperd dat we massaal van de wegwerpflesjes af moeten, dus allemaal aan de herbruikbare flessen!
Om deze reden heb ik de stagiaires na afloop allemaal een Dopper cadeau gegeven, gesponsord door Participe Amstelland Aalsmeer en mede mogelijk gemaakt door de vlotte medewerking in de Wereldwinkel Aalsmeer
Ook hebben we een rondleiding bij Meerlanden NV gehad.
De stagiaires hebben allen een diploma van Supporter van Schoon ontvangen.
Allen hartelijk bedankt voor de medewerking!

Back To Top