Ga naar hoofdinhoud

Verslag fietsschouw 26 juni 2017

Betreft: Samenvatting Fietstocht Dorpsraad Kudelstaart

Datum: 26 juni ‘17

Aanwezig: 24 personen (w.o. vertegenwoordigers van alle politieke partijen).

Locaties zijn aangedragen door bewoners via mail en/of Facebook. Op basis van de aangedragen locaties is een route samengesteld.

Daar het Dorpshuis deze avond gesloten was, vond start/koffie en welkomstwoord plaats op het terras bij Oevers.

 1. Kudelstaartseweg/Herenweg: Wens van bewoners appartementen is nog steeds zebrapad op de plek van de “rode loper”. Er is een klacht geuit over de “bulten” in de weg die slecht zouden zijn voor rugpatiënten. Ter plekke wordt het advies gegeven om even los uit het zadel te komen en de hobbel op te vangen met de bovenbenen. Tot slot wordt nog aangegeven dat “het liggend paard” (onderdeel van de kunstroute van Winkelcentrum naar Loswal) wel erg verscholen licht achter Het Café op de Hoek aan een doodlopend paadje. Voorgesteld wordt het “liggend paard” te verplaatsen naar de hoek Kudelstaartseweg/Herenweg. Dit wordt besproken in de VVE van het appartementencomplex waarna er een verzoek richting Gemeente zal gaan.

NB: VVE gaat akkoord, verzoek ligt bij de Gemeente Aalsmeer.

 1. Herenweg Loswal: Op de Loswal wordt even stilgestaan bij het gebrek aan mogelijkheden voor Kudelstaarters om te recreëren aan de oever van de Westeinderplas. Er is via de Gemeente een verzoek ingediend bij het Schipholfonds voor een recreatiestrand bij de Loswal en wandelpad op de dijk van de Herenweg.
 2. Calslagen + kerkhofje: Er wordt even stilgestaan bij de bouwlocatie Calslagen dat nu definitief doorgaat na 12 jaar voorbereiding en procedures.
 3. Mastweg: Er wordt even gekeken naar de locaties op de Mastweg waar de paaltjes op de kruisingen weer teruggeplaatst gaan worden.
 4. Bilderdammerweg: Er wordt een korte uitleg gegeven over de mogelijke herinrichting van de Bilderdammerweg in relatie met het nieuwbouwplan Westeinderhage. Op maandag 10 juli worden de resultaten van de verkeerstellingen gepresenteerd tijdens de 2e
 5. Van Swietenstraat: Het gemaaide riet komt al weer op. Soms moet het even ingrijpend aangepakt worden. Er wordt 2x per jaar gemaaid.
 6. Burggravenambacht naar Wetenschapspad: Gekeken wordt naar de renovatie van het groen en de plantenbakken die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Inmiddels staat het groen er weer goed bij.
 7. Doorsteek Anne Frank naar Gozewijnstraat: Er gaan geluiden op om een doorsteek te creëren van de Gozewijnstraat naar de Anne Frankstraat. Directe aanleiding was de brand in de Anne Frankstraat, hulpdiensten (ambulance en brandweer)stonden aan de verkeerde kant van de sloot. Of de bewoners van de Gozewijnstraat deze doorsteek ook zullen waarderen is de vraag.
 8. Albrechtstraat: Er wordt stilgestaan bij wat er mogelijk is als de hele buurt een voorstel indient om een plantsoen te renoveren. Weinig onderhoud en wateroverlast waren de aanleiding om als buurt in contact te treden met de Gemeente. Het resultaat mag er zijn.
 9. Over bruggetje naar speelplaats: De speelplaats aan de Anne Frankstraat is enkele jaren geleden opnieuw ingericht. De skatebaan is er uitgehaald (werd gevaarlijk). Het natuurgedeelte biedt nog weinig uitdaging.
 10. Tuintjes Aletta Jacobstraat en Robend: Niet elke bewoner heeft interesse in tuinieren. Tuintjes raken verwaarloosd. Ook veel gesloten gordijnen. Wordt besproken met Eigen Haard. Speeltuintje kent achterstallig onderhoud. Volgens een bewoner verpaupert het buurtje.
 11. Wijkje door fietsen en naar Robend: Aan het Robend wordt geparkeerd tegenover de kruising met de Edisonstraat. Hier zijn veel klachten overgekomen. Op deze T-kruising mag niet geparkeerd worden volgens de WVW. De buurt vraagt om verbodsborden of handhaving. Besproken met gemeente: politie gaat waarschuwen en daarna verbaliseren.
 12. Bij de v.m. Bibliotheek (thans Place2Bee) wordt uitleg gegeven over het onderzoek naar de mogelijke komst van een 2e
 13. Pleintje achter Gr. Willemlaan: Is verborgen pleintje, wordt vergeten door borstelmachine, alleen geschikt om te voetballen. Kan hier geen andere bestemming aan gegeven worden?
 14. Begroeiing Robend: De bewoners van het Stichtse Pad voelen zich weggestopt achter de te hoge begroeiing. De Gemeente moet hier doorheen met de snoeischaar. Is aangepakt in de zomermaanden.
 15. Winkelcentrum langs Voor Elckaer: Gewezen wordt op de hanging baskets die mede door sponsoring vanuit het bedrijfsleven zijn gerealiseerd..
 16. Graankorrel/Edisonstraat: Ook in de Edisonstraat zullen er paaltjes worden teruggeplaatst om te voorkomen dat de trottoirs stuk worden gereden door kerende vrachtwagens.
 17. Wetenschapperspad: groenonderhoud en tuintjes Galvanistraat: Is inmiddels aangekaart bij de Gemeente die verantwoordelijk is voor het onderhoud.
 18. Brug naar Schweitzerstraat: In de hoek van de Schweitzerstraat wordt geparkeerd door bewoners van Kam. Onnesweg/Zeemanhof. Het leidt tot gevaarlijke situaties omdat je het verkeer niet aan kan zien komen om de hoek en fietsers die via de brug de Schweitzerstraat in komen. Oplossing is niet duidelijk, er mag daar geparkeerd worden. Misschien de bocht anders inrichten?
 19. Richting Lorentzhof: Uitgebreid gesproken met bewoners van Lorentzhof. Zij beklagen zich over het achterstallig onderhoud van groen, speeltoestellen en bankjes. Zij dienen ter plekke een plan in om het middengedeelte als voetbaalkooi aan te leggen en de randen in te richten als parkeerplaats. In samenwerking met de Buurtverbindster Helma Keesom zal hier verder naar gekeken worden. Gemeente onderzoekt de mogelijkheden. Daarna buurt samenroepen.
 20. Einthovenhof: Vanwege tijdsgebrek overgeslagen.
 21. Wetenschapperspad en natuurspeelplaats: Vanwege tijdsgebrek overgeslagen.
 22. Brug over naar bouwlocatie Kort: Vanwege tijdsgebrek overgeslagen.
 23. Naar natuurspeelplaats Proosdij: Natuurspeelplaats bekeken, ook deze wordt slecht onderhouden. Is aangelegd met veel participatie in de buurt.
 24. Langs nieuwbouwlocatie Proosdij-Noord: Verkoop verloopt goed, ontwikkelaar gaat het hele gebied in één keer bouwen.
 25. Midvoordreef stoppen Mijnsherenweg: Lastige overstaak naar Rietlanden. Doorn in het oog van veel ouders en bewoners. Is aangekaart bij Gemeente er wordt gezocht naar veiliger inrichting. Onlangs zijn er haaientanten aangebracht als een eerste stap.
 26. Paaltjes Rietlanden: Op diverse kruisingen van de Zwanenbloemstraat worden paaltjes teruggeplaatst.
 27. Langs flat en Lisdoddestraat: Vanaf begin Rietlanden parkeerproblemen rond flat. Oplossing niet aanwezig (dichtgooien vijver geen goed plan). Als volgens koopakte op eigen erf geparkeerd moet worden moet hierop worden gehandhaafd.
 28. Zwanenbloemstraat/Moslaan: Paaltjes worden teruggeplaatst.
 29. Langs school: Blijft lastig gebied bij halen/brengen kinderen, misschien meer waarschuwingsborden (zie motie CDA). Signaal dat er naast de school ’s avonds en ’s nachts veel verkeer is van vermoedelijk handelaren in drugs.
 30. Mdm Curietstraat: De parkeerplaats Mdm Curiestraat wordt opnieuw ingericht. De fietsdoorsteek naar de Kudelstaartseweg gaat dicht.
 31. Naar Oevers voor napraten/borrel.
 32. Einde fietstocht 21.45 uur.

 

Back To Top