Ga naar hoofdinhoud

Geanimeerd Wijkoverleg Hornmeer over bouwen en zorg

Na de hele lange corona-pauze was het fantastisch om te zien dat veel Hornmeer bewoners op 7 maart het Buurthuis nog goed wisten te vinden.  De nieuwbouw, het verkeer en de zorg stonden op de agenda en ter plekke is daar de waterstand bijgekomen. Dat alles nog aangevuld met diverse vragen van de aanwezigen. Het was onder meer aan de aanwezige wethouder Robert van Rijn om hierop in te spelen.

Nieuwbouw Hornmeer.

De nieuwbouw maakt het straks mogelijk dat de Hornmeer er zo’n 10 procent meer bewoners bijkrijgt maar daar moeten we nog even op wachten. De procedures   zorgen ervoor dat de eerste bewoners voor de 80 koopwoningen aan de Meervalstraat pas in het eerste kwartaal van 2025 hun intrek kunnen nemen. Voor de 61 huurwoningen aan de Roerdomplaan zal dat eind 2024, begin 2025 worden. Voor de 24 starterswoningen op het VVA terrein ligt dat een stuk gunstiger: die kunnen er dit jaar al in. Datzelfde geldt voor de “flitsbouw” van de huurwoningen van Eigen Haard die dankzij vergaand prefabricage ook eind van dit jaar klaar kunnen zijn. De nieuw te bouwen woningen worden allemaal gerealiseerd zonder gasaansluiting. De eerste drie projecten met warmtepompen en de laatste met een Warmte Koude Opslag.
De aannemers/projectontwikkelaars zullen gedurende het traject met een presentatie in het Wijkoverleg informeren over de details.

Een belangrijk onderwerp kwam nog expliciet aan de orde: in het project Roerdomplaan is op de benedenverdieping een “zorgplint” opgenomen. Gepland zijn een huisartsenpraktijk en een ruimte voor “Participe”. De investering maakt het voor de betrokken huisartsenpraktijk “Westeinder” moeilijk , zo niet onmogelijk, om hiervan gebruik te maken. Wethouder Robert van Rijn liet de aanwezige huisarts T. Groot weten dat de gemeente “hiervoor een inspanning” wil leveren. De aanwezige bewoners lieten duidelijk weten dat de aanwezige huisartsenpraktijk in de wijk moet komen.

Op de vraag over de vervuilde grond op het bouwterrein werd gesteld dat de reiniging van de grond heeft plaatsgevonden. Enkele bewoners stelden dat er onvoldoende gesaneerd is omdat ernstige vervuiling met Pcb’s aanwezig is. De gemeente zal dit nagaan.

De geplande nieuwbouw heeft mogelijk invloed op de waterhuishouding in de vogelwijk. Dit is sowieso een gevoelig onderwerp dat al jaren slepend is en daarom was een deskundige van de gemeente aanwezig om e.e.a. toe te lichten.  Er is verschil van inzicht over de kwaliteit van de genomen maatregelen voor het scheiden van regenwater en afvalwater (het DIT riool) en de uitgevoerde onderzoeken door het adviesbureau. De bewoners zitten op diverse locaties al te lang met natte kruipruimtes en de gevolgen daarvan door het vocht. Op sommige plaatsen zijn wel verbeteringen geconstateerd, maar het is niet echt opgelost. Ook een zaak die vraagt om een oplossing en verdere actie. De gemeente pakt dit op.
Op de vraag naar de parkeermogelijkheden bij de nieuwe woningen werd medegedeeld dat deze volgens de geldende parkeernormen in de gemeente worden aangelegd.

Verkeer.

Bewoners stellen voor om de kruising Dreef/Beethovenlaan te verhogen om de snelheid te verlagen. Bijna het tegengestelde geldt voor de Bachlaan: de geplaatste “druppels” fungeren zodanig drastisch dat hier alleen nog stapvoets overheen gereden kan worden. Voor de hulpverleners is dit te erg. In een eerdere schriftelijke beantwoording is al aangegeven dat de “druppels” vervangen zullen worden door drempels.
De Geniedijk blijft een fietspad. Ook werd gevraagd naar het verbeteren van de op- en afgangen van het pad langs het Waterfront. Dit zal pas duidelijk worden als er een juridische uitspraak is in de lopende rechtszaak.
Opgemerkt werd dat aan de geplaatste bankjes langs het Waterfront elk zitcomfort ontbreekt. Ze zijn van het type: wegwezen en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Zorg.

De voorzitter van de Stichting WijksamenwerkingsVerband (WSV), Nico Hofman, geeft inzicht in de doelen en de deelnemende partijen in deze organisatie.
De deelnemers zijn alle huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, thuiszorg met als doel het op elkaar afstemmen van de zorg in de eerste lijn. De juiste zorg op de juiste plek. Naast thuiszorg voor ouderen speelt ook de huisvesting hierin een rol. Vaak is de intentie goed, maar loopt het vast in de uitwerking. Betere samenwerking zorgt voor kwaliteit en ook voor meer werkplezier. Een item binnen dit kader is de valpreventie. Vroegtijdig signaleren en trainingen hiervoor kunnen veel ongemak voorkomen.
WSV beoogt dit te verbeteren door samenwerking en uitwisseling van kennis.

De bewoners wensen een 24/7 bereikbaarheid van de huisartsen in Aalsmeer in plaats van een huisartsenpost in Amstelveen. Dokter Göbel geeft aan dat dit, zeker met het gebrek aan artsen, niet haalbaar is.

Door de wijziging in de bezetting bij “Participe”, die het sociaal/maatschappelijk werk in Aalsmeer verzorgt, zullen Dyane Stam en Milena Luteijn het werk van Helma Keesom  voortzetten. Ook zal Dyane Stam regelmatig op het Wijkoverleg aanwezig zijn. Zij zullen ons informeren over de activiteiten van “Participe”, variërend van buurtinitiatieven, Lief & Leedstraten, arbeidsmigranten, ontmoetingsplaatsen en de diverse trainingen van omgaan met geld tot rouwverwerking. Kortom, het sociale aspect in de wijk.

We kijken terug op een geslaagd Wijkoverleg dat goed werd bezocht.

Back To Top