Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer en de Leefbaarheid in de Hornmeer

Het bestuur van het Wijkoverleg Hornmeer is verheugd u weer te kunnen uitnodigen voor de vergadering op maandag 23 mei 2022.
De vergadering vindt plaats in het Buurthuis aan de Dreef en begint om acht uur en wij zullen om circa tien uur de vergadering afronden en u in de gelegenheid stellen om met ons en elkaar na te praten.

Er is gewerkt aan een programma met meerdere invalshoeken.
Een soort inhaalrace op de recente coronaperiode en een stukje vervolg op de vorige vergadering.
Wij hopen aandacht te schenken aan de werkzaamheden op het VVA-terrein, wij willen praten met de wijkagent en de jongerenwerkers van Buurtwerk. Maatschappelijk werk door Participe komt aan de orde. De laatste stand van zaken rond het Waterfront en de komende zomer staan allemaal op de agenda.

Verder stellen wij ons voor dat de bewoners aandacht willen geven aan de verkeerssituatie, de ervaringen met het veranderde Openbaar Vervoer.
De door de gemeente gegeven antwoorden naar aanleiding van de laatste vergadering kunnen besproken worden. Hierop zullen ongetwijfeld nog reacties komen.

Kortom: reden genoeg om 23 mei mee te praten over uw directe leefomgeving in de Hornmeer.

Uw aanwezigheid maakt het overleg zinvol.

Back To Top