Ga naar hoofdinhoud

Veel informatie bij het Wijkoverleg Hornmeer

Het liep weer snel vol op 19 september in het Buurthuis voor het Wijkoverleg van de Hornmeer. Het programma bestond vooral uit de nieuwe manier van afvalinzameling en energiebesparing. Tevens bespraken wij de rommelroute van “Wij Zijn Hornmeer” en het voortbestaan van het Buurthuis. De projectleider van de Meerlanden hield een heldere presentatie en kon veel vragen beantwoorden. De nieuwe containers zijn nodig vanwege de nieuwe manier van afval scheiden, maar ook omdat de oude simpelweg vervang moeten worden vanwege ouderdom en andere ophaaltechnieken. Twee vliegen in één klap. De Meerlanden beveelt aan haar te downloaden voor inzicht in de gewijzigde routes en ophaalmomenten in uw straat (https://www.meerlanden.nl/app). De nieuwe PBD containers zijn nu ook voor plastic en drinkpakken. Verder geldt: blijf GFT en papier scheiden. De blauwe bak blijft ook, naast de omgebouwde ondergrondse verzamelplaatsen waar voorheen het plastic verzameld werd. Elektrische apparaten en grofvuil moeten naar de milieustraat Rijsenhout aan de Aarbergerweg. En dit allemaal om aan de landelijke VANG (Van Afval naar Grondstoffen) normen te voldoen. Voor meer informatie over afval scheiden zijn er nog twee filmpjes op YouTube te vinden. Hoe werkt het https://www.youtube.com/watch?v=xNccLzgbIjI en  https://www.youtube.com/watch?v=xNccLzgbIjI

De energiecoach benadrukte dat vooral bewustwording belangrijk is. Niet iedereen is elk moment bezig met radiatorfolie, Ledlampen en schakelklokken. En toch zitten hier veel interessante besparingen in tegen weinig kosten. Een eerste aanzet voor de besparingen is gedemonstreerd met een koffer vol eenvoudige middelen. Kleine maatregelen met grote gevolgen. Daarom: vraag advies aan de energiecoach, hij wil gratis langskomen. Verder werd nog gewezen op de informatie van de energieleverancier  via hun app, die geeft inzicht. Dus ook zonder meteen de warmtepomp of zonnepanelen aan te schaffen. De energiecoach u niet informeren over warmtepomp en zonnepanelen. Ga hiervoor naar Sienergy (https://www.sienergie.nl/) Bij de presentatie vraagt de energiecoach ook aandacht voor een ander initiatief: Het BuurtBespaarBudget. (https://www.lsabewoners.nl/buurtbespaarbudget/)

Afgelopen zomer heeft “Wij zijn Hornmeer” samen met Participe voor het eerst een rommelroute in de Hornmeer georganiseerd. Met zo’n 75 deelnemers een mooi initiatief om je buurtgenoten beter te leren kennen en je zolder op te ruimen. Gezien de positieve reacties zal dit wel een blijvertje worden. Wilt u deelnemen aan het initiatief van “Wij zijn Hornmeer”, neem dan contact op met Participe, Milena Luteijn, m.luteijn@participe.nu. Voor het voortbestaan van het Buurthuis is er vanuit de gemeente en de bewoners voldoende aandacht om tot een oplossing te komen. Corona en de hoge energiekosten zijn ook hier de boosdoeners. Er lijkt een goede oplossing in de maak voor de financiële en organisatorische uitdagingen.

Teleurstellend was de informatie over de ontwikkelingen rond de nieuwbouwprojecten Roerdomplaan en Meervalstraat. Bezwaren vragen helaas om langlopende procedures. Onbegrip was er voor de bezwaarmakers in een tijd van grote woningnood. De bewoners vragen zich wel af waarom de braakliggende terreinen niet worden onderhouden. Graag aandacht hiervoor. Het is een woestenij geworden.

Verder kwamen aan de orde: de verbinding tussen VVA-terrein en Hornmeerpark die er niet komt. De klankbordgroep is duidelijk verontwaardigd over de gang van zaken. Er is zonder enig overleg of informatie een wijziging doorgevoerd in de eerder afgesproken plannen. Het kleinschalig openbaar vervoer werkt niet. Van de aanwezigen heeft niemand hier gebruik van gemaakt. De overgebleven “punaises” in de Bachlaan worden op termijn alsnog vervangen door drempels.

Er zijn toch nog wel wat aanmerkingen op het Waterfront. Het is jammer dat de douches niet werkten. Het parkeren blijft een punt, alhoewel de overlast beperkt is geweest. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat bij opbellen naar de gemeente voor sommige zaken toch nog eerst naar Amstelveen wordt verwezen. Dat blijft ongemakkelijk voor de echte Aalsmeerder.

De eerder geïntroduceerde wijkagent is toch niet aangenomen en de Hornmeer zit in feite zonder wijkagent. Hoe werkt dit nu. Waarvoor wordt het evenementen terrein op het VVA-park straks gebruikt. Dat zal zijn voor de Kermis en waarschijnlijk ook voor de Feestweek.

In het verlengde van het onderhoud van het groen op de bouwlocaties wordt gevraagd of ook het groen achter de Händelstraat en bij de tennishal meegenomen kan worden.

Er is in het algemeen ook sprake van veel zwerfafval, vooral na een “evenement” als het vuurwerk. De directe omgeving wordt dan ook als sanitair gebruikt.

Op de parkeerplaats bij Boerenvreugd ligt vaak veel glas dat door de jeugd wordt achtergelaten. In combinatie met de kinderen die de kinderboerderij bezoeken is dit onwenselijk. Voor de belangstellenden: Boerenvreugd houdt op 2 oktober een “Open Dag”. Ook voor de niet meer zo jonge, maar wel geïnteresseerde bezoeker. Het is altijd leuk en gezellig.

Deze informatie staat ook op de website: https://wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer/nieuws-hornmeer/

Back To Top