Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer Quo Vadis?

Het zag er feestelijk uit in het buurthuis van de Hornmeer. Al volledig in de kerststemming met veel lichtjes en groen. De bezoekers kregen overigens een serieus programma voorgeschoteld dat onder meer inspeelde op de actuele situatie rond kostenstijgingen en dure energie.

Financiële hulp.
Door ziekte bij Participe nam het bestuur het waar en gaf een samenvatting over de mogelijkheden met betrekking tot de mogelijkheden om in deze financieel moeilijke tijden vooral hulp te zoeken bij de diverse instanties in Aalsmeer. Aandacht voor het financieel café en de training omgaan met geld. Voor een persoonlijk gesprek is er het inloopspreekuur aan de Hadleystraat. Ook was er aandacht voor de kerstpakketten actie.
Wilt u iemand opgeven voor een kerstpakket en het pakket op 22 december ophalen en dan wegbrengen: ga naar https://www.participe-amstelland.nu/kerstpakkettenactie-aalsmeer-n3354/
Nomineren kan via een online formulier.

Meer informatie op de website en in de informatiekrant. www.participe-amstelland.nu/aalsmeer.
Aansluitend kon Gerard Zelen ons informeren over de activiteiten van de werkgroep “Wij zijn Hornmeer” en deed hij een oproep om hierbij aan te sluiten. De activiteiten richten zich op het bevorderen van de sociale kwaliteit met en door betrokken buurtbewoners. Ook dit kan via Participe.
Als laatste de mogelijkheden voor een warme plek in de winter. In Aalsmeer is dit de Bibliotheek. Die is niet alleen warm, maar vooral ook een plek voor ontmoeting.
Het buurtbesparingsproject is een landelijke actie van de organisatie LSA gericht op buurtinitiatieven. Het wordt in Aalsmeer ook door de gemeente ondersteund en sluit aan bij het doel om én geld te besparen én energie én dit uit te voeren met een team in het buurthuis en uit te rollen over de hele Hornmeer. Er komt een tentoonstelling met workshops en contactmomenten met de energiecoaches. Met een elektrische fiets wordt in de wijk informatie gegeven. Dit wordt ook via de media gedaan, zoals de krant en radio Aalsmeer. De scholen worden bezocht en dit alles met als doel om de Hornmeer de meest energiezuinige wijk van Aalsmeer te maken. Het onderwerp werd op een zeer enthousiaste manier door Theo Bergonje met de aanwezigen in de vorm van een quiz op de praktijk getest. Tijd voor een surprise met een glimlach.

Wijkagent.
Dennis Raps zal in de komende tijd de wijkagent in de Hornmeer zijn. Hij benadrukte dat de bewoners de ogen en oren zijn van de wijkagent en daarvoor is hij bereikbaar op nummer 06 10787370 of via het algemene nummer 0900 8844. Aan de hand van een aantal vragen ging hij in op de activiteiten van de wijkagent. Dat zijn zowel sociale aspecten als handhaving.
Op het gebied van overlast en/of drugs is het relatief rustig in de Hornmeer. Lachgas is inmiddels via de APV verboden en er wordt gepatrouilleerd. Er wordt wel weer even gediscussieerd over de 30 km wegen en het gegeven dat het lastig is om dit te handhaven als de wegen hier niet officieel voor zijn ingericht.
Belangrijk voor het functioneren zijn zijn aanwezigheid in de wijk en de contacten met de bewoners. Op dit moment zijn er geen schokkende zaken te melden op het gebied van overlast of drugsgebruik. Oplettendheid blijft belangrijk.

Buurtvereniging.
De buurtvereniging van de Hornmeer kent een historie van meer dan 50 jaar en vindt huisvesting in het buurthuis op de mooie locatie van de voormalige voetbalkantine en aan de rand van het nieuwe Hornmeerpark. Dat buurthuis en daardoor ook de buurtvereniging kampen met de gevolgen van zowel corona als de hoge energierekening en proberen dit probleem op allerlei manieren onder de knie te krijgen. De buurvereniging door verjonging en met nieuwe ideeën. De stichting Buurthuis Hornmeer eveneens door verjonging en door deelname aan het buurbesparingsproject. Ook hier de oproep om vooral mee te doen. Het buurthuis Hornmeer is te bereiken onder buurthuishornmeer@gmail.com.

Leven en Welzijn in de Wijk.
Zowel bij zijn openingswoord als bij dit agendapunt ging de voorzitter in op de werkzaamheden van het Wijkoverleg voor de bewoners en de samenwerking met de gemeente. Deze is naar de mening van het bestuur onvoldoende, om niet te zeggen onwerkbaar. Informatie over relevante gebeurtenissen of activiteiten in de wijk worden of niet gedeeld of zijn achteraf te lezen in de krant. Er is een vacuüm aan informatie en participatie ontbreekt geheel. Het Wijkoverleg moet zelf maar zien waar het de informatie vandaan haalt en hiernaar dan ook zelf bij de gemeente op zoek gaan.
In te veel gevallen komt die informatie er dan niet of gebrekkig. Hiervan zijn teveel voorbeelden.
Overigens hebben wij onze burgervader verzocht om bij ons volgende overleg aanwezig te zijn en hebben hiervoor een oriënterende afspraak gemaakt.
En dan nog: Schiphol, de veranderingen en de geplande nachtvluchten. Denk aan de mogelijkheid om bezwaar te maken via de website. Zie hiervoor ook de website van de gemeente.

Bij de rondvraag kwamen de stagnerende bouwactiviteiten aan de Roerdomplaan (en bijkomende hekwerken), de bomenkap en voetpaden voorbij. Ook is nog een keer de teleurstelling uitgesproken over het zonder kennisgeving schrappen van de geplande verbinding tussen het nieuwe Hornmeerpark en het al aanwezige park.
De volgende vergadering is op maandag 20 februari 2023.

Deze en meer informatie is te vinden op de website: wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer.

Back To Top