Ga naar hoofdinhoud

Welzijn in de Hornmeer

Het Wijkoverleg van 23 mei mocht gerust weer geanimeerd genoemd worden.

Van alles “veel”. Veel bezoekers, veel onderwerpen, veel reacties en discussie. Wij gaan er maar van uit dat de bezoekers er ook een goede herinnering aan hebben overgehouden. Er is nog wel werk aan de winkel, want op een paar onderwerpen zijn gerichte vragen gesteld.

Herinrichting VVA-terrein

De herinrichting van het vroegere VVA-terrein is aan de hand van plattegronden en impressies toegelicht door de gemeente. Het wordt zeer gevarieerd plan en belooft een verrijking van de wijk te zijn. Opvallend zijn de nieuwe waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. De vijvers dienen tevens als watercompensatie voor de nieuwbouw in de wijk. Bomen en groen krijgen veel aandacht. Er ontstond nogal wat discussie over de verbinding tussen het bestaande park en dit nieuwe deel. In de voorbereidingsfase is hier altijd op aangedrongen. Deze verbinding zou zonder aankondiging wegbezuinigd zijn. Het Wijkoverleg zal hiertegen bezwaar maken bij de gemeente Aalsmeer.

Jongerenwerk

Buurtwerk verzorgt in Aalsmeer en Kudelstaart in opdracht van de gemeente het jongerenwerk. Uit de presentatie bleek duidelijk dat dit door een bevlogen team wordt gedaan. De activiteiten zijn zeer divers, van hulpverlening “light”, dus in het veld tot ambulante rondes in de wijk en direct contact. De nadruk ligt vaak op het stimuleren van positief gedrag en het duwtje in de goede richting. Voor contact met Buurtwerk kunt u mailen naar Lizanne.Eveleens@gro-up.nl of anders via de website.

Maatschappelijk werk

Via Buurtwerk was het eigenlijk een kleine stap naar Participe en maatschappelijk werk.

De activiteiten van Participe, gericht op maatschappelijk werk, hebben ook veel invalshoeken die variëren van activiteitenbegeleider, trainingen omgaan met geld, rouwverwerking en computerhulp en meer.

In de Hornmeer lopen in het kader van de sociale wijkagenda op dit moment projecten om de onderlinge ontmoetingen te stimuleren. Leer je buren (beter) kennen tijdens de “rommelroute” op zaterdag 18 juni. De bewoners die recent in de Hornmeer zijn komen wonen (en hun buren) worden welkom geheten op 10 juni in het Flower Art Museum. Het initiatief Lief & Leedstraten is ook actief in een aantal straten in de Hornmeer. Allemaal gericht op welzijn onze wijk.

Veiligheid

Van welzijn naar veiligheid is ook een kleine stap. In dit kader was de nieuwe (interim) wijkagent Dave van Tienderen aanwezig om zich voor te stellen. Contact met de bewoners is één van de kerntaken. Contact is mogelijk via het bekende nummer van de politie (0800-8844) en op het bureau in het raadhuis of politiebureau in Uithoorn.

Waterfront

De werkgroep Bewoners Waterfront vraagt de bewoners om eventuele overlast in de zomer op drukke dagen te melden via de app Fixi. Door uw melding wordt de problematiek duidelijk.

Leven en welzijn in de wijk

Overleg over leven en welzijn in de wijk bracht aan het licht dat de huidig vorm van aanvullend Openbaar vervoer op Maat niet functioneert. Het reserveren en de vaste knooppunten zijn een te grote drempel en een probleem voor bijvoorbeeld een gepland bezoek aan het ziekenhuis.

De chaos rond de N196 is ook in de Hornmeer niet onopgemerkt. Ongevallen, bekeuringen zijn aan de orde van de dag. We zijn benieuwd naar “DE oplossing”.

Voor actuele problematieken kan het zinvol zijn om het betreffende raadslid aan te spreken.

Een algemene conclusie mag zijn dat het fijn wonen is in de Hornmeer.

De volgende vergadering is op 19 september a.s.

Back To Top