Ga naar hoofdinhoud

Verslag Dorpsoverleg 8 januari 2014

Notulen

1. Opening door de voorzitter

2. Oud & Nieuw

Vreugde vuur

De sfeer was erg goed en er waren ook gezinnen.
Bewoner Mijnsheerlyckheid: er is geen overleg geweest met de bewoners. Op het allerlaatste (30 dec 2013) moment hebben ze een brief ontvangen (30 dec 2013). De bewoner vindt dit niet kunnen. De bewoners van Mijnsheerlyckheid vinden het geen goede plek.

De organisatie heeft z’n best gedaan. De brandweer heeft de plek goed gekeurd. Er is een vergunning aangevraagd en een aantal bewoners zijn betrokken geweest in het voortraject. Er zijn strikte regels voor het vuur.

Leerervaring: communicatie verbeteren voor volgend jaar.

Bewoner apartementgebouw/winkelcentrum

Er zijn 5 ruiten ingegooid, vuilinsbakken opengebroken, in brand gestoken en tegen de parkeergarage gereden. Hierdoor was er grote schade en chaos. De Politie&brandweer zijn gebeld en (later) gekomen. Er is goed contact hierover met burgemeester dat wordt als prettig ervaren.

Overlast jongeren winkelcentrumgebied en oplossingen

Momenteel loopt het gesprek met de gemeente om de ‘ punten’ af te sluiten afsluiten om vandalisme tegen te gaan doordat dit nu een hangplek is. Daarnaast komen er verbodsborden met regels en hekken zodat de politie kan optreden. In de planning zit de bouw van een JOB bij de Proosdijhal. Vanuit de professionele kant wordt hard gewerkt aan oplossingen. Vervelende voor de bewoners is dat de bewoners hier nog niets van merken.

3. Activiteiten dit jaar

 • 50 jr Dorpsraad (oktober ’64): plan is om hangingbaskets op te hangen in het winkelcentrum, op 14 mei na de jaarvergadering.
  De aanwezigen wordt gevraagd of het goed gekeurd wordt om het gereserveerde bedrag hieraan te besteden. De aanwezigen verlenen hun goedkeuring.
 • 4 mei viering: Caroline Bax organiseert dit. De dorpsraad doet een oproep aan de aanwezigen wie hierbij wil helpen.
 • Wijkschouw: in juni 2014
 • Keep it clean day: in september is er in samenwerking met de scholen een actie omomgeving schoon te houden

4. Punten

• Jeugd activiteiten:

Vraag aanwezige: hoeveel mensen zijn hiermee bezig? Achterliggende vraag is: welke activiteiten worden er voor de jeugd georganiseerd en kunnen we hiervan leren met elkaar? Er is behoefte aan een overzicht van wat er allemaal te doen is.

• Politiezaken:
Vraag aanwezige: hebben wij nog een wijkagent? Ja. Geen punten voor politie buiten eerder genoemde punten.

Frans Huibregts

5. Vergaderschema 2014

Toelichting op de werkwijze: ca. Om de maand een Dorpsoverleg met bewoners en om de maand een overleg met het bestuur van de Dorpsraad en de gemeente om o.a. de in het Dorpsoverleg besproken punten te bespreken.

Voorstel voor thema’s: verkeer en vervoer/speeltpleintjes/bezuinigingen. Zijn er bewoners die hieraan een bijdrage aan te leveren of willen helpen met organiseren? Er komt geen respons.

6. Rondvraag

 • –  Mijnsherenweg: ene kant is mooi opgeknapt wordt ook de andere kant opgeknapt dit voorjaar? Dit wordt bevestigd -ànavragen bij gemeente.
 • –  Angstige situatie Winkelcentrum kan de Dorpsraad dit aankaarten bij de gemeente! Dagelijks escaleert de situatie hier. De Dorpsraad brengt dit punt in bij het overleg met de gemeente.
 • –  Suggestie burgerwacht is hier al wat mee gedaan? Zou hier iemand toe bereid zijn?
 • –  Is er wel/geen brandkraan op het winkelcentrum?à
 • –  Hoofdweg 67 gebiedsontwikkeling wat niet van de grond komt: Heeft een info avondplaatsgevonden? Het verpaupert helemaal en dit is jammer/onprettig.
 • –  Hoge grondwaterstand: Ampère straat: servicelijn gebeld. Voorstel van de Dorpsraadkijk of link gelegd kan worden met leerpunten Hornmeer.
 • –  Nieuwe verlichting is dit energiezuinig? Antwoord Ja.
 • –  Speeleiland in Proosdij Noord is erg mooi
 • –  Plastic containers kunnen deze vaker geleegd worden? Er ligt nu veel naast en metveel wind waait het weg. Verzoek bewoners moeten bellen
 • –  Hondenpoep bakken komen deze nog? Antw Frans: Momenteel wordt beleid gemaakten hierin staan ook poepbakkenàwaar?
 • –  Marco de Haan wil meedenken in een festiviteit 50 jr bestaan.
 • –  Whatsapp: Straat maakt een whatsapp groep aan, dit gebruiken om te signaleren ente communiceren en elkaar te informeren over wat er in de straat gebeurd.
 • –  Positief bericht: het Nieuwjaarsfeest is buiten het winkelcentrum zeer goed verlopen,dat mag ook gezegd worden.
 • –  Vraag t.a.v. mededelingen in de krant over de schade bij de gemeente: hierin wordende particulieren niet in genoemd, die ook schade hebben? Waarom worden die niet genoemd? Eppo Buskermolen: als dit wordt gemeld dan blijkt dat schade afneemt omdat bewoners alerter zijn.Info via: www.wijkraden-aalsmeer.nl
  E-mail: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com Twitter: @Kudelstaart

Dorpsraad

Bewoners Gemeente

Back To Top