Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg op woensdagavond 26 maart

Wijkoverleg op woensdagavond 26 maart a.s. om 20.00 uur, in het Buurthuis aan de Roerdomplaan.

AGENDA

1. Welkom, mededelingen en verslag vorig overleg;

2. Schiphol, geluidshinder en beleid, toegelicht door Wethouder Rik Rolleman;

3. Het Hornmeerpark;

4. Gemeentelijke acties zoals: hondenbeleid, baggerwerkzaamheden, het Buurthuis in de toekomst, kinderspeelplaatsen, beschoeiing of groene oevers;

5. Inspraak door wijkbewoners;
6. Rondvraag en sluiting om 21.30 uur.

Heeft u deze agenda al rechtstreeks van het bestuur ontvangen dan kunt u deze mail als niet-verzonden beschouwen. Wenst u niet meer in dit bestand opgenomen te worden dan verneem ik dat graag van u. Anders graag tot 26 maart a.s.

Back To Top