skip to Main Content

Wijkoverleg op woensdagavond 26 maart

Wijkoverleg op woensdagavond 26 maart a.s. om 20.00 uur, in het Buurthuis aan de Roerdomplaan.

AGENDA

1. Welkom, mededelingen en verslag vorig overleg;

2. Schiphol, geluidshinder en beleid, toegelicht door Wethouder Rik Rolleman;

3. Het Hornmeerpark;

4. Gemeentelijke acties zoals: hondenbeleid, baggerwerkzaamheden, het Buurthuis in de toekomst, kinderspeelplaatsen, beschoeiing of groene oevers;

5. Inspraak door wijkbewoners;
6. Rondvraag en sluiting om 21.30 uur.

Heeft u deze agenda al rechtstreeks van het bestuur ontvangen dan kunt u deze mail als niet-verzonden beschouwen. Wenst u niet meer in dit bestand opgenomen te worden dan verneem ik dat graag van u. Anders graag tot 26 maart a.s.

Back To Top