Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg Stommeer 16 maart 2016

Verslag wijkoverleg Stommeer van woensdag 16 maart 2016

In het wijkoverleg van 16 maart j.l. vertelt Bianca Zekveld, consulent wonen en verhuur van het zorgcentrum Aelsmeer over thuiszorg, met als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met deskundige zorg aan huis. Personenalarmering en de huidige beschikbare zorg woonvormen. Daarnaast geeft de heer Bartels Woordvoerder van “Belangenvereniging omwonenden Molenvliet” een korte presentatie
over de mogelijke gevolgen van de huisvesting van arbeidsmigranten op Greenpark en bespreken we het initiatief van Waterschap Rijnland over de versteviging van de Stommeerkade dijk.

Lees hier: Verslag wijkoverleg Stommeer van woensdag 16 maart 2016

Back To Top