Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer met aangepaste agenda

Bij het Wijkoverleg van 20 februari mochten we weer veel bezoekers verwelkomen. De verwachtingen waren ook wel enigszins hoog gespannen omdat burgemeester Gido Oude Kotte had toegezegd met de bezoekers in gesprek te willen gaan. Het was daarom wel jammer dat hij door onvoorziene omstandigheden verstek moest laten gaan. Het bestuur van het Wijkoverleg kreeg hierover nog een aanvullend bericht van hem met de mededeling dat de teleurstelling wederzijds was en hij graag bij een volgende gelegenheid alsnog in gesprek wil gaan.
Achteraf bleek dat er voor de andere onderwerpen dusdanig veel tijd nodig was dat de bezoekers niet vroegtijdig aan het informele drankje konden beginnen.
De sociale aspecten en de nieuwsbrief van Participe kwamen aan de orde en bieden ook een aantal praktische onderdelen zoals de samenwerking met Humanitas voor het op orde krijgen en houden van uw financiën en straks hulp bij de belastingaangifte. Elke vrijdag in het financieel café in de Bibliotheek. Een ander aspect is het juridisch spreekuur. Op afspraak te bezoeken in de Hadleystraat. Door het succes wordt de computerinloop uitgebreid naar twee momenten. Nu op dinsdag en donderdag. Meer informatie over Vrouwencirkel, Rouwverwerking en het ANWB automaatje en meer zijn te vinden in de Nieuwsbrief Aalsmeer van Participe en natuurlijk op hun website.

Groenonderhoud en de vragenlijst.
Het onderwerp Groenonderhoud moest door gebrek aan input door gemeente en verantwoordelijken beperkt blijven tot wat informatie over nieuw te planten bomen.
Opvallend, te meer omdat uit de door de bewoners ingevulde enquete/vragenlijsten juist blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan meer informatie over het beleid en onderhoud van de groenvoorzieningen, zo ook van de straten en trottoirs. De verkeersstructuur in Aalsmeer wordt ook vaak genoemd en zoals waarschijnlijk bij velen bekend is, is hiervoor door de verantwoordelijke wethouder al een project opgezet om zo breed mogelijk input uit de hele gemeente te verzamelen. Dit blijkt dan weer aan te sluiten op de kennelijke behoefte om beter te communiceren met de gemeente over wijkbeheer, sociaal loket, onderhoud en handhaving. Ook de relatie met de gemeente in combinatie met het Wijkoverleg scoorde hoog, evenals de interesse voor informatie over de diverse bouwprojecten. De sociale aspecten mogen meer aandacht krijgen, zoals het buurthuis en de buurtvereniging.
Opvallend was de beperkte interesse voor energie-gerelateerde informatie. En dat is bij uitstek een onderwerp waar we allemaal nu en in de nabije toekomst mee te maken krijgen. Dit alles aangevuld met diverse individuele onderwerpen, variërend van fout parkeren tot monitoren van onbewoonde huizen om wietplantages of doorlopende Airbnb te signaleren.
Door de aanwezigheid van de wijkagent kon op een paar van deze zaken al worden ingegaan. Er is op dit moment weinig echte criminaliteit in de wijk en ook is er weinig overlast te melden van de jeugd. Natuurlijk wordt ook de N196 wordt genoemd met de bijna onvermijdelijke aanrijdingen. Dit valt dan weer onder het eerder genoemd project over de verkeersproblematiek.
Een uitdaging voor het Wijkoverleg om voor de diverse thema’s voor de bewoners de nodige input bij elkaar te brengen.
Positief was de berichtgeving over het park op het VVA-terrein. Door het natte weer heeft het werk een tijdje bijna stilgelegen, maar het geheel vordert gestaag. Veel bomen zijn gepland, de bruggen liggen er. Als de temperatuur wat hoger is kunnen de paden aangelegd worden en de verwachting is dat er de eerste helft van mei gerecreëerd kan worden.
Het groen wordt straks in stand gehouden door een door specialisten uit te voeren onderhoudsplan. We zijn enorm benieuwd.
En dan nog de permanente expositie over het Buurtbesparingsproject. Twee vliegen in één klap: de energiecoach en de expositie waren beide beschikbaar voor informatie.
In dit kader zijn er door deskundigen ook een aantal energiebesparingsmaatregelen voor het buurthuis voorgesteld.
Binnen het bespaarproject zal er op 18 maart een bespaarbingo gehouden worden en op 27 maart een workshop over het uitvoeren van de maatregelen.
Het bespaarproject loopt tot eind maart. Tijd voor de evaluatie.
Tot slot, ook de nazit mocht geanimeerd genoemd worden.

Deze informatie is straks ook te vinden op de website: https://wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer/nieuws-hornmeer/

Back To Top