Ga naar hoofdinhoud

Zeer zinvol Wijkoverleg Hornmeer met de Wethouder en een inkijk in de pilot Groenonderhoud

Bij zijn welkom en introductie van de vergaderavond in de Hornmeer ging Arie van Doorn nog eens in op de noodzakelijke vernieuwingen in het bestuur. Vanwege zijn fysieke toestand kan Cor Knol, jarenlang actief, niet meer aanwezig zijn. Bij de overige bestuursleden is leeftijd een issue. Om de kwaliteit te verheffen tot boven die van de losliggende stoeptegel is nieuw elan een must. Het Wijkoverleg van deze avond toont weer eens aan dat het bestaansrecht hiervan niet in twijfel getrokken moet worden.
Dit sluit aan bij de aanwezigheid van de Wethouder Willem Kikkert die deelneming in zijn politieke vaandel heeft staan. Tekenend is ook dat het Wijkoverleg Stommeer vooralsnog is gestopt en er bij de Dorper tekenen van bloedarmoede zijn.
We zijn wel verheugd met de voortdurend goede opkomst in de Hornmeer. Lang verwacht was de informatie over het groenonderhoud en dat is deze avond aan de orde.
We willen blijven werken aan de sociale samenhang, het leefklimaat, het signaleren van eenzaamheid en doen daarbij een beroep op u als inwoners. Ook bij misstanden.
Blijf attent op de druk die Schiphol op de wijk legt door lawaai en fijnstof.

Wethouder Willem Kikkert werd natuurlijk gevraagd naar de aanvulling binnen het college en vanzelfsprekend kon hij daar alleen over zeggen dat dit voor de zomer duidelijk zal zijn. Inmiddels worden al tipjes van de sluier opgelicht.
Het Wijkgericht werken zal ook in samenwerking met de wijkoverleggen moeten gebeuren, maar dan ook van “onderaf”. De gemeente heeft hierin een rol, maar zal niet sturen. Er kunnen thema’s aan de orde komen die samenwerking vergen.
De komst van de omgevingswet zal ook meer participatie nodig maken. De problematiek met de (hoge) vierkantemeterprijs van de sociale functies in de zorgplint aan de Roerdomplaan kan de gemeente niet wegnemen. Het is een marktgegeven. Zorg heeft overigens ook een belangrijke preventieve component en dit zal aandacht krijgen.

Veranderingen in het onderhoud van het Groen.
Met drie man sterk was de gemeente en de Meerlanden deze keer goed vertegenwoordigd om een belangrijk punt te behandelen. Het onderhoud aan het Groen is op dit moment niet zoals gewenst.
Het is gebaseerd op vaste termijnen en invloeden zoals het weer worden hierdoor niet meegenomen. Van plek tot plek is deze invloed ook verschillend.
Om hier beter op in te spelen wordt een pilot opgestart in Dorp en Hornmeer. De beeldkwaliteit wordt intensief bijgehouden en de inzet wordt binnen de mogelijkheden hierop aangepast. De frequentie wordt flexibeler toegepast. Ook wordt het maaibeleid meer toegespitst op de mogelijkheden om bloeiende planten een kans te geven. E.e.a. gericht op een verbeterende diversiteit voor planten en insecten. De verwachting is dat dit een belangrijke verbetering zal zijn.

Het park op het VVA-terrein gaat nu open en de feestelijke opening op 26 mei is aangekondigd. Een aanwinst In de Hornmeer. Voor de sporters, de kinderen, de wandelaars en de fietsers. Ook een terrasje pikken wordt mogelijk. Na het afhandelen van alle bezwaarprocedures gaat de bouw in de Roerdomplaan van start. De gemeente is bezig met de voorbereidende voorzieningen zoals riool en bomen kappen. En vooral ook straks weer planten. De consequentie is wel dat er anderhalf jaar lang hinder zal zijn.

Schiphol en de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol. Dit nieuwe orgaan maakt meepraten mogelijk, maar hiervoor zijn voldoende stemmen, lees kiesmannen nodig. Opnieuw een oproep om uw stem te laten horen. Zowel digitaal als ter plekke op een papieren stemformulier. De bewoners zijn hiervan al op diverse manieren op de hoogte gebracht.

Arie van Doorn gaf nog eens aan dat hij eind van dit jaar de voorzittershamer zal neerleggen en ook Cor Knol zal niet meer actief zijn. Het invullen van deze bestuursfuncties geeft zorgen en de aanwezigen werden verzocht om aanmelding of voordracht van bekwame bestuursleden te doen.

De rondvraag werd voornamelijk gebruikt voor het onder de aandacht brengen van de komende Rommelroute op zaterdag 17 juni. Een prolongatie van het succes van vorig jaar.

Van de mogelijkheid om na te praten werd deze keer uitgebreid gebruik gemaakt totdat het buurthuis sloot.
We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond.
Het volgende overleg is op maandag 18 september  a.s.

Back To Top