Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer

Waterfront en Verkeer

Bij het laatste wijkoverleg op 25 november van de Hornmeer in 2019 waren de eerste bezoekers al vroeg aanwezig en dat bleek een goede zet, want de zaal liep snel goed vol met belangstellenden. Kennelijk stonden de gekozen onderwerpen in de belangstelling van de bewoners van de wijk en wil men geïnformeerd worden en zelf ook deelnemen in de discussies. En dat is ook precies de bedoeling. Na een welkom door de voorzitter was het aan de Wethouder Robert-Jan van Duijn om een paar onderwerpen uit zijn portefeuille toe te lichten en de vragen te beantwoorden. Het onderwerp Waterfront en het voornemen om het gekozen droommodel verder uit te laten werken was super actueel. Want op 26 november wordt dit in de commissie besproken. Het participatietraject is nog eens toegelicht en ook zijn de onderwerpen parkeren en de toename van het verkeer aan de orde geweest. Voor het parkeren blijkt toch nog steeds geen echte oplossing te zijn en dat vinden meerdere bewoners zorgwekkend. Op de directe vraag van de wethouder of men het in het algemeen een mooi plan vond werd overigens positief gereageerd.

Het verkeer in en om de wijk houdt de gemoederen ook bezig. Het verkeer maakt onderdeel uit van het mobiliteitsplan van de gemeente. De behandeling van dit onderwerp werd nogal uitgebreid omdat de ontwikkelingen in Kudelstaart, het Dorp en de Burgemeester Kasteleinweg hier allemaal nauw bij zijn betrokken. Kortom: er was te weinig tijd beschikbaar en we komen er in februari op terug. De Gemeente heeft meerdere serieuze onderzoeken laten doen en er liggen oplossingen klaar. Onder andere om de N231 flink te verbreden en het zo aantrekkelijker te maken om “buitenom” te gaan in plaats van “binnendoor”.

Schiphol

Omdat Schiphol ook in de portefeuille van Robert-Jan van Duijn zit was dit ook een “hot” item. B&W en de raad zijn teleurgesteld over de belangstelling uit de Kamer. Zoals al eerder aangegeven is het tijd om op de rem te gaan staan en verdere groei pas toe te staan als er daadwerkelijk sprake is van hinderbeperking. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een gezond wantrouwen: voorlopig klinkt dit niet erg geloofwaardig. Er zijn meerdere verbeteringen voorgesteld, met name rustperioden in de nacht. Hierbij dient wel beter met de omliggende gemeenten gecommuniceerd te worden. Elke maatregel heeft gevolgen voor een ander. Naast lawaai zijn er ook zorgen over ultra-fijn stof. RIVM is hierbij betrokken. Verder loopt er een plan om zelf het geluid te gaan meten. Kortom: er waren gewoon te veel onderwerpen om uitgebreid te kunnen behandelen.

Zeilfort Kudelstaart

Want ook de trotse bezitters van Zeilfort Kudelstaart waren enthousiast over hun unieke plannen met het oude fort. Martin de Liefde hield een fraai verhaal over de plannen, de hobbels tot nu toe en de daadwerkelijke start deze week. Er wordt begonnen met het dak. De “roots” uit de watersport en de kennis van het ontwikkelen van vastgoed hebben geleid tot de plannen om het oude Fort te vitaliseren tot een grensverleggend watersportcentrum.  Dit dan wel met behoud van het unieke karakter van het fort. De hoofdingrediënten zijn: Hospitality, Toerisme, Events en Watersport. De kracht zit in de combinatie. Ook werd nog eens aangestipt dat het geen congrescentrum wordt. Ook hier is het parkeren aan de orde, maar er blijken ruime voorzieningen te komen voor ondergronds parkeren.

In de presentatie passeren diverse details zoals de oorspronkelijke (toen al ecologische) watervoorziening waarvoor het zadeldak als filter fungeerde – de watervoorraad, poterne, de oude kazematten die vragen om een museumfunctie, de geschutkoepels, die ook gedeeltelijk gerenoveerd zouden moeten worden evenals de frontbatterij en kamers voor de manschappen die nu hotelkamers zullen worden. Kortom details die aangeven dat dit niet zomaar een haven aan de Westeinder gaat worden. De mogelijke toename van verkeer zal geen probleem worden. Er is over alle aspecten nagedacht en dit maakt ook weer deel uit van het grotere mobiliteitsplan.

Voor de uitvoering van de grootse plannen wordt in een periode van 2020 tot 2024 gedacht.

Participe voor de meer sociale aspecten.

Participe Amstelland ondersteunt en verzorgt in Aalsmeer een breed pakket aan diensten die ervoor moeten zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Milena Luteijn vertelde in dit verband over de nieuwe training “Ontspanning in Zicht” en het initiatief “Man tot Man”. Stress en alles wat daar bij komt is vaak onbegrepen en wordt te laat onderkend en vooral miskend. De training wil laagdrempelig (geen kosten, aanmelden is niet nodig) en kortdurend (vierwekelijks) de mogelijkheid bieden om beter om te gaan met stress, piekeren, energiebalans en het vinden van je plek in je sociale netwerk. Met “Man tot Man” wordt dit jaar gestart voor mannen van alle leeftijden uit Aalsmeer en Kudelstaart. Als je een man bent en behoefte hebt om nieuwe mensen te leren kennen of samen nieuwe activiteiten wilt ondernemen dan kan je je aanmelden voor deze actie. Participe faciliteert en ondersteunt waar nodig. De aanwezigen wilden nog wel weten of er ook een initiatief “Vrouw tot Vrouw” gepland wordt. Op dit moment niet, de problematiek bij de dames ligt kennelijk anders. Meer informatie vindt u op de website van Participe.

De rondvraag was erg kort. Wel is gevraagd om de verkeerslichten op de kruising N196 en N231 beter af te stemmen op de huidige en toekomstige verkeersstromen.

Het Wijkoverleg ziet u graag weer terug op 3 februari 2020.

Back To Top