Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg Hornmeer 25 november 2015

Voorzitter Arie van Doorn opent het overleg om 20.00 uur. Er zijn vanavond 3 gastsprekers: Wethouder Gertjan van der Hoeven komt ons uitleg geven over de geplande huizenbouw in het scholengebied en de ontwikkelingen m.b.t het VVA-terrein, Leo Baarse vertelt over zijn nieuwe stichting BWA (bewonersvereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan) en Rob Pommerel van Brandweer Aalsmeer geeft tips over brandveiligheid in huis.

De wethouder heeft tekeningen opgehangen om zijn verhaal toe te lichten. Hij legt uit dat de tekeningen een voorbeeld zijn hoe het er uit zou kúnnen gaan zien omdat er nog niets definitief vast staat. De gemeente wil graag een combinatie van starterswoningen (ééngezinswoningen en appartementen) en seniorenappartementen (met en zonder zorg). De hoogbouw zou niet hoger dan 5 hoog moeten worden en alles moet voldoen aan de regels omtrent Schiphol. Ook geeft hij uitleg over de inspraakprocedure tijdens het vervolg van het traject. De bewoners worden nadrukkelijk in het gehele traject meegenomen.

Leo Baarse legt uit dat hij de bewonersvereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (zie www.aalsmeerbaan.nl) heeft opgericht omdat hij voorziet dat er in het huidige overleg te weinig ruimte is voor de specifieke problemen voor omwonenden van de Aalsmeerbaan. Hij vreest een verhoogde overlast door de uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol. Hij wil met ludieke acties naamsbekendheid creëren en daarmee meer invloed verkrijgen in de 2e kamer. Aanwezigen en geïnteresseerden kunnen lid worden en zo deze vereniging steunen om de overlast van Schiphol te beperken en in ieder geval eerlijker te verdelen over de omliggende gemeenten.

Rob Pommerel van Brandweer Aalsmeer geeft een uitleg over brandveiligheid. Hij wijst op de vaak onvoorstelbare snelheid waarmee een brand zich ontwikkelt en hoe weinig tijd er is om veilig weg te komen, vaak minder dan enkele minuten. Hij heeft wat voorbeelden van zaken die veel mensen in huis hebben zonder dat zij zich bewust zijn van de gevaren die deze met zich meebrengen: denk aan wasmanden op de trap, geen vrije doorgang naar buiten toe enz. Hij wijst op het belang van een vluchtplan, van CO2-melders en rookmelders. Alle wijkbewoners kunnen met hem een afspraak maken om de brandveiligheid van je huis te controleren en daar waar nodig aan te passen. Als er geen brandmelders aanwezig zijn worden die door hem gratis geplaatst.

Bij de rondvraag komt de verlichting van het zebrapad op de kruising Dreef / Beethovenlaan ter sprake. Dat zou beter kunnen. Ook de vraag wat er met de bladkorven is gebeurd die vorig jaar door de wijk geplaatst zijn om de bladeren in te verzamelen. Dit wordt in het volgende weijkoverleg beantwoordt.

De voorzitter sluit om 22.00 uur af. Het volgende overleg is op 24 februari 2016. Zie ook www.wijkoverlegaalsmeer.nl

Back To Top