Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg Hornmeer op 10 september 2019

Gevarieerd Wijkoverleg Hornmeer.

Afgelopen dinsdag 10 september was er wijkoverleg in de Hornmeer met een gevarieerde agenda. De directeur van het nieuwe Centrum IKC Triade, Laura van Rossen, gaf een toelichting over haar school die nu, na fusies en verhuizingen, goed van start is gegaan.

De school geeft met 60 medewerkers les aan zo’n 300 leerlingen die echt niet alleen uit de Hornmeer komen. Het is een “Integraal Kind Centrum”, dat onderdak biedt aan kinderopvang, onderwijs en naschoolse opvang. Het multifunctionele is terug te vinden in de lokalen en in de prachtige open buitenruimten. Het onderwijs is gericht op het benutten van de sterke punten van de leerling. De aanwezigen werden uitgenodigd om op 9 november tijdens de open dag het Centrum te komen bezoeken.

Het project “Huisbezoek 75+” werd toegelicht door Dyane Stam van Participe. Het project is in 2016 opgestart als pilot in de Stommeer en met steeds meer ervaring via Kudelstaart en Aalsmeer Oost nu aangeland in de Hornmeer. Het doel van de bezoeken is het terugdringen van de eenzaamheid, het verbeteren van gezondheid, het wooncomfort en algemene welbevinden. Iedereen moet “mee kunnen doen” in onze samenleving. De resultaten zijn bemoedigend, waarom de inwoners van de Hornmeer werden opgeroepen zich positief op te stellen.

Wijkagent Dave Witteveen en de BOA Thomas Otsen gaven in een soort duo-optreden een toelichting op hun specifieke activiteiten. De wijkagent, die binnenkort uit onze wijk vertrekt, vertelde in het kort iets over de WhatsApp buurtpreventie waarbij de politie graag begeleiding biedt bij het opzetten daarvan. Geïnteresseerden kunnen daarvoor een beroep doen op de wijkagent. Bijna vanzelfsprekend waren er ook vragen over de snelheidscontroles of het ontbreken ervan. Het blijft voor de politie een zaak van prioriteiten. Wel is het zeer wenselijk om alle excessen te blijven melden.

Voor wie het nog niet helemaal duidelijk was gaf de BOA een toelichting over handhaving op overtredingen alsook controle op afval, gedrag met honden, fietsen op de stoep. Vanuit de bewoners waren er ook duidelijk vragen over het niet handhaven op parkeren bij het surfeiland en de voetbalvelden. Er wordt nogal “wild” geparkeerd op de hoogtijmomenten.

Naar aanleiding van schriftelijke informatie van de betreffende ambtenaar kon de voorzitter een overzicht geven van de voortgang van de diverse projecten in de wijk. Dit varieert van het afronden van het Hornmeerpark tot de realisatie van woningbouwprojecten. In het algemeen kan worden vastgesteld dat het allemaal teleurstellend lang duurt.

Helma Keesom van Participe attendeert nog op de “burendag” op 28 september. Er is een budget beschikbaar voor een goed initiatief. Het doel is om je buren beter te leren kennen. Zij helpt u graag.

Bij de rondvraag werd onder meer aandacht gevraagd voor een aantal verkeerssituaties Ook het verbeteren van de afzetting bij het vuurwerk, met name bij de Bachlaan, kwam aan de orde. Evenals het parkeren van Schiphol-vakantiegangers in de wijk, waaraan overigens niet veel te doen is.

Een aandachtspunt dat ook werd besproken is de leeftijd van de bezoekers van het wijkoverleg. Ondanks de gevarieerde onderwerpen is de jongere, nieuwe wijkbewoner niet aanwezig om mee te praten. Dit feit doet zich helaas ook in de andere wijken voor en blijft een punt van aandacht. De Voorzitter sloot de vergadering af met de mededeling dat het volgende overleg op 25 november zal zijn.

Back To Top